Dohoda o provedení práce a exekuce

Jaké příjmy podléhají exekuci a jaké nikoliv? Jaká částka vám musí vždy zbýt? Pokud jste ohroženi exekucí, buďte dobře informovaní - je to ta nejlepší cesta, jak se dluhů zbavit.

Výpověď ze zaměstnání ze zdravotních důvodů

Pokud jste dlouhodobě pozbyli schopnost vykonávat dosavadní pozici, jde o nelehkou situace, kdy možná budete muset řešit odchod ze zaměstnání. Situaci alespoň trochu ulehčuje odstupné, na které máte nárok - někdy až 12násobek průměrného výdělku.

Zdanění a odvody u dohody o provedení práce

Odvody daní a pojištění jsou při práci na dohodu o provedení práce poměrně komplikované. Liší se v závislosti na výši výdělku i na tom, zda podepíšete prohlášení k dani. To vám koneckonců může ušetřit i desítky tisíc ročně.

Důležité osobní překážky v práci

Musíte čerpat dovolenou, když přijdete pozdě do práce kvůli dopravnímu kolapsu, nebo existuje i jiné řešení? A co v případě stěhování, narození dítěte nebo účasti na svatbě - na co máte nárok?

Kdy chodí kontrola práce neschopných

Pokud jste na nemocenské, musíte dodržovat stanovený režim vycházek a zaměstnavatel spolu se sociálním zabezpečením mají právo kontrolovat, zda je tomu opravdu tak. Jenže kdy můžete kontrolu očekávat a co když nejste doma?

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Nepracovat, a přitom dostat zaplaceno? I to se může stát. Jde o překážky na straně zaměstnavatele, který pro vás kvůli nim nemá dostatek práce. Na co máte v takovém případě nárok?

Překážky v práci na straně zaměstnance

Ne vždy musí nepřítomnost v práci znamenat krácení mzdy. Zákon stanovuje překážky, na základě kterých vám bude nepřítomnost v práci omluvena. A někdy dostanete i náhradu mzdy.

Poděkování za dlouholetou práci

Jestliže od vás odchází zaměstnanec, který se za roky služby stal součástí firmy, je dobré, mu za vykonanou práci, pěkně poděkovat. Jak na to?

Přestávka v práci dle zákoníku práce

Pokud svou práci odvádíte dobře, berete možnost odpočinku všemi deseti. Kdo se tolik nesnaží by půl hodinku volna v práci klidně vynechal. Na jaké přestávky v práci máte právo a jak je to s jejich čerpáním?

Lékařský posudek pro zdravotní způsobilost k práci

Má zaměstnavatel právo o vás vědět vše včetně diagnózy? Co je obsahem lékařského posudku, co se zaměstnavatel opravdu dozví a jaké prohlídky vás v práci čekají - to je obsahem tohoto článku.

Příplatek za práci v noci

Práce mimo běžnou pracovní dobu bere zaměstnancům volný čas i fyzické síly. Noční práce obzvlášť a proto je kompenzována příplatkem.

Dohoda o provedení práce + vzor

Podívejte se na to, se kterými omezeními musíte u práce na DPP počítat, jak je to s platbou pojištění a jaké daňové úlevy můžete získat.

Povinnosti spojené s výpovědí cizince

Ukončení pracovněprávního vztahu přináší spoustu vyřizování. Na co všechno nezapomenout a jaké kroky je, v případě výpovědi u cizince, udělat?