Preventivní prohlídky v zaměstnání

Při nástupu do nového zaměstnání má zaměstnanec povinnost podrobit se vstupní prohlídce. Mimo ní se však absolvují také pravidelné preventivní prohlídky, které sledují možné změny zdravotního stavu pracovníka. Jak často preventivní prohlídky probíhají?

Kdy změnit zaměstnání

V práci strávíme třetinu každého pracovního dne. Za život to hodí průměrně 8976 pracovních dnů – 71 808 hodin. Práce se stala alfou a omegou všeho. Když potkáte starého známého, první otázka je jasná: „A co ty teď děláš?“ Synonymem úspěchu se stala míra spokojenosti v zaměstnání. Jenže 28% Čechů spokojeno není a nic s tím nedělá. Patříte k nim i vy?

Přestávky v zaměstnání: Víte, na co máte jako zaměstnanec nárok?

Práce, ve které bychom pracovali nepřetržitě od rána do večera, je už dnes naštěstí jen mlhavou vzpomínkou. Zaměstnance chrání zákoník práce, který stanovuje počet přestávek v práci a podmínky jejich čerpání. Víte, na jaké přestávky máte jako zaměstnanec nárok?

Nárok na volno při hledání zaměstnání

Věděli jste, že pokud si hledáte nové zaměstnání, zatímco jste ve výpovědní lhůtě u stávajícího zaměstnavatele, máte nárok na mimořádné volno? Zákon tak alespoň z malé části složité období hledání nové práce ulehčuje. V jakém rozsahu můžete toto volno čerpat, a náleží vám za něj náhrada mzdy?

Zdravotní prohlídka při nástupu do zaměstnání

Zdravotní lékařská prohlídka je úkon, který předchází nástupu do zaměstnání. Je povinnou součástí každého nově vznikajícího pracovně právního vztahu. Absence vstupní lékařské prohlídky může až zpochybnit pracovní smlouvu.

Odpovědnost za škodu při výkonu zaměstnání

Jednou ze složek pracovněprávního vztahu je odpovědnost zaměstnance za škodu. Co taková odpovědnost znamená? Jaké povinnosti se s ní pojí? Jaké důsledky z ní plynou?

Jak podat výpověď ze zaměstnání dohodou

Žádný pracovní poměr nemusí trvat věčně. Způsobů ukončení pracovního poměru je několik ať už jde o výpověď, podepsání dohody, nebo okamžité skončení pracovního poměru. Zaměřme se na to, jak podat výpověď dohodou.

Šikana v zaměstnání

Většina lidí tráví v zaměstnání minimálně polovinu všedního dne. Práce na pracoviště je nedílnou součástí každodenního života. Má přímý dopad na naši životní úroveň, finanční stabilitu, socializuje a má také vliv na psychický stav člověka. Psychický a posléze i fyzický. A co když se v zaměstnání objeví šikana?

Maturita při zaměstnání

Základní potřebou člověka je touha se zlepšovat. Jste otrávení z diskriminace na trhu práce, způsobené absencí požadovaného vzdělání? Nebojte se, maturita při zaměstnání není problém.