Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Písemně

Lokace

Olomoucký kraj, Samotišky

Mzda

26 730 Kč - 39 420 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Pracoviště: Masarykova třída č.p. 609/1, Olomouc
Předseda Vrchního soudu v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky soudce/soudkyně konkursního a insolvenčního úseku:
Požadavek:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
- bezúhonnost
Termín pro podání přihlášky: do 5. 6. 2020 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka); přihlášky s pozdějším datem nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Přihlášky zasílejte POUZE na adresu: Vrchní soud v Olomouci - personální oddělení, Masarykova 1. 771 00 Olomouc nebo předejte na podatelně Vrchního soudu v Olomouci.
Přílohou přihlášky bude:
- strukturovaný profesní životopis uchazeče,
- motivační dopis,
- ověřené doklady o ukončení studia na právnické fakultě (§ 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti,
- výpis z rejstříku trestů ne starší dvou měsíců.
Informace o průběhu výběrového řízení:
1. Etapa: Posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky (kromě výpisu z rejstříku trestů, pokud bude předložen až u ústního pohovoru). Je-li z přihlášky zřejmé, že uchazeč nesplňuje kteroukoli ze stanovených podmínek, bude z účasti na výběrovém řízení vyřazen.
2. Etapa: Přijímací pohovor před komisí sestavenou předsedou vrchního soudu. Může být přijat jen takový uchazeč, jehož přijetí do pracovního poměru navrhne soudce, kterému má být přidělen. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč písemně předsedou soudu vyrozuměn (ve lhůtě do deseti dnů). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče na místo asistenta/asistentky soudce je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
Předseda vrchního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a současně možnost nevybrat žádného z uchazečů. Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.
Pracovní poměr asistenta/asistentky se zakládá jmenováním. Platové zařazení: 13. platová třída (příloha 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)

Profese

Asistenti soudců

Tip: poslat známému