Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ludmila Chrenová

Lokace

Karlovarský kraj, Nebanice

Mzda

26 730 Kč - 39 420 Kč


Popis

Předseda Okresního soudu v Chebu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení až dvou míst na pozici asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní - opatrovnický.

Platové ohodnocení: 13. platová třída (26.730,- Kč až 39.420,- Kč - konkrétní výše dle započitatelné praxe) + zvláštní příplatek 1.250,- Kč (dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ze dne 4.11.2019).

Pracovní doba: Po 7:30-17:00 h, Út+Čt 7:15-15:30 h, St 7:15-16:00 h, Pá 7:15-15:00 h.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta/ky soudce:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice
- státní občanství České republiky
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost.

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč připojí:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- čestné prohlášení o státním občanství
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání v České republice
- výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší dvou měsíců
- originál či oskenované prohlášení uchazeče k informaci o zpracování osobních údajů
s podpisem (v příloze tohoto dokumentu).

Lhůta pro doručení přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 31.5.2020. Přihláška se podává písemně na adresu Okresní soud v Chebu, Lidická 1, 350 60 Cheb. Poté se uskuteční pohovor před výběrovou komisí, jehož předmětem bude posouzení osobních a odborných předpokladů uchazeče pro přijetí na pozici asistenta/ky soudce. Výběrová komise
bude pětičlenná a složená ze soudců Okresního soudu v Chebu. O výsledku výběrového řízení
bude uchazeč mailem předsedou soudu vyrozuměn. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče na místo
asistenta je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek. Termíny pohovorů budou sděleny dodatečně podle podaných přihlášek.

Předpokládaný termín nástupu je stanoven na kdykoli, nejlépe od 1.7.2020 nebo od 1.8.2020.
Předseda soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů nebo vybrat pouze jednoho uchazeče. Kontaktní osoba pro poskytování informací a další jednání: Ludmila Chrenová, personalistka Okresního soudu v Chebu, Lidická 1, 350 60 Cheb, telefon: 377 867 466, e-mail: lchrenova@osoud.chb.justice.cz

Bližší informace (včetně potřebných dokumentů) získáte na internetových stránkách: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chebu/volna-mista

Profese

Asistenti soudců

Tip: poslat známému