Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Jarmila Bičaniková

Lokace

Hlavní město Praha, Praha

Mzda

22 000 Kč - 33 000 Kč


Popis

Místo výkonu práce:Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Prvotní kontakt: Bičaniková Jarmila Mgr., tel.: 234 118 139, e-mail: jarmila.bicanikova@khsstc.cz
Požadujeme:
- plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru;
- vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci;
- rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií;
- podílí se na plnění výkonu veřejné správy v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech;
- kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit pracovnělékařské služby;
- podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví;
- provádí kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z chemického zákona a zákona o biocidech a přímo použitelných předpisů EU;
- provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik;
- spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS;
- poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru. -


Profese

Asistenti ochrany veřejného zdraví

Tip: poslat známému