Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

neuvedeno

Lokace

Královéhradecký kraj, Broumov

Mzda

19 730 Kč - 31 240 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta / odborné referentky investic a rozvoje útvaru starosty Městského úřadu Broumov.

Druh práce: správní činnosti na úsecích přípravy, realizace a hodnocení investic.
Místo výkonu funkce: město Broumov.
Platová třída: 9 - 10 (dle započtené odborné praxe).
Předpokládaný termín nástupu: 1. 4. 2020 (případně po dohodě).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice; bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; minimálně střední vzdělání technického směru s maturitní zkouškou.

Další požadavky: vzdělání stavebního směru výhodou, praxe v oboru investic vítána; orientace v problematice investic podmínkou; znalost právních předpisů na úseku stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky; organizační a komunikativní schopnosti, spolehlivost; zájem o rozvoj města; řidičské oprávnění skupiny B.

Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení.
Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov.
Lhůta pro podání přihlášky: do 20. 2. 2020.
Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u starosty města Ing. Jaroslava Bitnara (kontakt: 491 504 216, 739 527 537, bitnar@broumov-mesto.cz), či pověřeného pracovníka investic a rozvoje Bc. Pavlíny Machkové (kontakt: 491 504 247, 604 228 006, machkova@broumov-mesto.cz).

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Profese

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému