Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Služební poměr

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Hana Formanová DiS.

Lokace

Liberecký kraj, Sosnová

Mzda

18 230 Kč - 27 420 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Náplň práce:
- Pracovník zajišťuje provádění specializovaných agend nemocenského pojištění.
- Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti nemocenského pojištění a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců a dalších osob dle příslušných právních předpisů.
- Rozhoduje v dávkových a jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění.
- Rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem a plní úkoly při jejich výplatě. Rozhoduje o povolení placení přeplatku na dávce nemocenského pojištění ve splátkách.
- Připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění jednotlivým oprávněným příjemcům.
- Rozhoduje o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek, o vrácení přeplatku na dávce a o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.
- Zpracovává agendu spojenou se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění, vede stanovené údaje.
- Vyřizuje dotazy občanů a poskytuje odbornou pomoc všem subjektům týkající se všeobecných informací o dávkách v působnosti ČSSZ s mezinárodním prvkem a podává další informace týkající se práva sociálního zabezpečení ES a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
Řídí se:
- příslušnými zákony, metodickými pokyny, směrnicemi, dalšími platnými předpisy a pokyny nadřízeného
Požadujeme:
- uživatelskou znalost MS Office, znalost elektronické komunikace
- schopnost organizace přidělené práce a dodržení termínů
- samostatnost, odpovědnost, preciznost, spolehlivost a flexibilitu
- proklientský přístup a dobré komunikační schopnosti a dovednosti
Podání žádostí (žádost bude obsahovat):
- motivační dopis
- profesní životopis
- žádost - formulář žádosti je volně přístupný na webu ČSSZ - na elektronické úřední desce OSSZ Česká Lípa a označen u příslušné nabídky jako Příloha.
- žádosti je možné podávat do 22. 7. 2019 poštovní službou, osobně předat na podatelně úřadu OSSZ Česká Lípa, Bezručova 3015, Česká Lípa 47001, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta.cl@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky: ID: gjnac5d,
- Obálka se žádostí musí být označena slovy: ,, Neotvírat" a ,, Výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - odborné zpracování rozhodnutí v oddělení nemocenského pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení Česká Lípa".

Profese

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek

Tip: poslat známému