Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. David Lukeš

Lokace

Jihočeský kraj, Zhoř

Mzda

18 810 Kč - 28 320 Kč


Popis

Tajemnice Městského úřadu Milevsko vyhlašuje výběrové řízení
na místo odborného zaměstnance na odbor investic a správy majetku
Městského úřadu Milevsko - referent/referentka investice, investiční technik

Místo výkonu práce: město Milevsko, Městský úřad Milevsko
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 2
(18.810 - 28.320 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)

Druh práce: zajišťování přípravy a realizace investičních akcí, zajišťování provozu technické infrastruktury včetně oprav a investic na těchto sítích

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
"občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, který ovládá jednací jazyk
"trestní bezúhonnost
"plná svéprávnost

Další požadavky:
"vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
"řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
"bezproblémová dovednost pracovat na PC - Windows, Word, Excel, Outlook, apod.
"znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů)
"schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
"ochota dále se vzdělávat

Výhodou:
"praxe ve veřejné správě na výše uvedeném úseku
"dosažené vzdělání technického směru se stavebním zaměřením

Uchazeči předloží písemnou přihlášku s dalšími doklady, která musí obsahovat náležitosti viz. internetový odkaz:
(vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)

Lhůta pro podání přihlášky: do 16.3.2018 (Pátek) do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - referent OISM, investiční technik", do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Bc. David Lukeš, telefon: 382 504 201, 602 413 825, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.czProfese

Úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému