Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 11 dny

Typ úvazku

Služební poměr

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

/cz/kariera-na-up-cr Www.uradprace.cz/web

Lokace

Plzeňský kraj, Spáňov

Mzda

19 730 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr pod příslušným místem pracoviště a č. j. UPCR-2020/34149-78099810.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. března 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/34149-78099810“.Profese

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému