Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 20 dny

Typ úvazku

Služební poměr

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing, Jana Šimková

Lokace

Plzeňský kraj, Halže

Mzda

19 730 Kč

Telefon

neuvedeno


Popis

Místem výkonu služby je Tachov a Bor.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Zajišťování agendy hmotné nouze.

Poskytování základního sociální poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb

Komplexní zpracování žádostí o dávky hmotné nouze včetně zpracování získaných údajů prostřednictvím agendových informačních systémů.

Posuzování nároků na nepojistné sociální dávky, jejich výplaty a vyúčtování

Provádění místního šetření pro účely posouzení nároku na dávky hmotné nouze.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/80585-78099810“.

Profese

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

Tip: poslat známému