Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Hlináková

Lokace

Jihočeský kraj, Tábor

Mzda

17 000 Kč


Popis

MĚSTO TÁBOR
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Tábor
vyhlašuje
podle § 7 odst. (1) písmeno b) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

výběrové řízení
na obsazení pracovního místa úředníka (ce)
pracovník(ce) pokladny
(odbor vnitřních věcí)
(pracovní poměr na dobu neurčitou)

Název územního samosprávného celku: Město Tábor, IČ: 00253014,
Druh a místo výkonu práce: pracovník(ce) pokladny, s místem výkonu práce Tábor
Ve své pracovní náplni vykonává např.:
výběr a odvod finanční hotovosti u peněžních ústavů
vede příjmovou a výdajovou pokladnu
vede valutovou pokladnu
vede pokladnu sociálního fondu
Platová třída: 8*
Předpokládaný nástup: červen, červenec 2019

Základní předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb.:
a)státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
b)věk minimálně 18 let
c)způsobilost k právním úkonům
d)bezúhonnost

Jiné požadavky:
a)střední vzdělání s maturitou
b)práce s PC - MS OFFICE
c)dobré komunikační dovednosti slovem i písmem, korektní jednání
d)pečlivost, spolehlivost


Výhodou je:
zkušenosti s prací s finanční hotovostí
praxe na pokladně ve veřejné správě
zkušenosti s prací v informačním systému GINIS

V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
1.jméno, příjmení a titul
2.datum a místo narození
3.státní příslušnost
4.místo trvalého pobytu
5.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
6.datum a podpis zájemce

a dále připojí tyto doklady:
a)životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k požadovanému výkonu činnosti
b)výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie)
c)ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa:

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 4. 2019 do 13:00 hod v podatelně Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor.

Na obálku prosím uveďte:
"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - pracovník(ce) pokladny


Zaměstnanecké výhody: dovolená 5 týdnů, zdravotní volno/sickday, stravenky/příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, školení, příspěvek na sport/kulturu/volný čas, příspěvek na dovolenou.


Profese

Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech

Tip: poslat známému