Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Částečný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Informace

Lokace

Olomoucký kraj, Samotišky

Mzda

19 730 Kč - 28 920 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce.
Druh práce: výkon výukových a výchovných činností na dětském dopravním hřišti města Olomouce Centrum Semafor zařazených v odboru agendy řidičů a motorových vozidel.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 27. února 2020 POUZE na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Požadavky a předpoklady:
- dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- praxe - v oblasti dopravní výchovy dětí a seniorů výhodou,
- znalosti a dovednosti - řidičský průkaz skupiny B podmínkou, dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office), znalost jednoho světového jazyka výhodou, komunikativnost a vstřícné jednání, samostatnost a iniciativa, odpovědnost a spolehlivost, schopnost a ochota ke spolupráci, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Profese

Odborní pracovníci organizace a řízení

Tip: poslat známému