Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Neurčeno


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Informace

Lokace

Olomoucký kraj, Samotišky

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 28. února 2020 POUZE na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.
Druh práce: výkon komplexních právních činností zejména v oblasti majetkoprávní, veřejných zakázek a veškerá právní činnost související s agendami odboru investic Magistrátu města Olomouce.
Požadavky a předpoklady:
- dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
- obor: právo, právní věda,
- praxe: v oblasti agendy majetkoprávní nebo veřejných zakázek vítána,
- znalosti a dovednosti: adaptabilita a analytické schopnosti, schopnost koncepční práce, samostatnost, flexibilita, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), dobré komunikační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B výhodou, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům,
Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Profese

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Tip: poslat známému