Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Hana Málková

Lokace

Liberecký kraj, Sosnová

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

Charakteristika pracovní pozice: komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, jejich organizační, finanční a provozní zajištění v trvání do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast jednotlivých osob
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové zařazení a platové podmínky: 10. platová třída podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykovávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 760 do 29 740 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-zodpovědný přístup k řešení problémů
-velmi dobré komunikační dovednosti
-organizační schopnosti a dovednosti na vysoké úrovni
-schopnost analytického myšlení
-orientace v oblasti evropských dotačních fondů
-orientace v oblasti národních dotačních zdrojů
-praktická pracovní zkušenost s oblastí evropských fondů a evropských dotací výhodou
-orientace v legislativě v oblasti práva veřejné správy, obchodního práva a v oblasti veřejných zakázek
-vynikající znalost práce s výpočetní technikou a s MS Office
-základní znalost anglického jazyka
-řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 30.08.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Projektová manažerka / projektový manažer" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1,
470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

Profese

Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství

Tip: poslat známému