Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 4 dny

Typ úvazku

Služební poměr

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Marcela Laryszová

Lokace

Moravskoslezský kraj, Ostrava

Mzda

25 630 Kč


Popis

Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/6051029.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. června 2020 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 321544 rada/ odborný rada v Oddělení sekretariátu ředitele – Ostrava“.

Profese

Úředníci v oblasti daní

Tip: poslat známému