Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 15 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Věra Kotroušová

Lokace

Liberecký kraj, Holenice

Mzda

30 000 Kč - 43 000 Kč


Popis

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 20. července 2020 do 19 hodin na adresu: Obec Jinolice, Jinolice 39, 506 01 Jičín.
Obálku označte "KONKURS - NEOTVÍRAT".
Bližší informace: Kotroušová Věra Ing., tel.: 775 981 977 (PO- PÁ 8-12 hod.), e-mail: urad@obecjinolice.cz
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
" vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
" znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
" občanská a morální bezúhonnost,
" dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
" úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
" čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
" strukturovaný profesní životopis,
" koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
" výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
" čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.


Profese

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Tip: poslat známému