Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Mgr. Alice Wengier

Lokace

neuvedeno

Mzda

24 770 Kč - 41 850 Kč


Popis

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
vyhlašuje
KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje
Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících a účelové poslání spočívající v poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platným rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotní služeb.

Bližší informace poskytne Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany odboru sociálních věcí, tel: 595 622 590, e-mail: eva.hrbackova@msk.cz.

Požadavky:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v oboru, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchjiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v oboru, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a minimálně 3 roky praxe v řídící funkci,
d) vzdělání a praxe v sociální oblasti výhodou,
e) znalost mimo jiné problematiky sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
f) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
g) občanská a morální bezúhonnost.

Písemně zašlete tyto doklady:
a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Přihlášku lze podat v termínu do 28. 2. 2020 včetně, a to:
. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 28. 2. 2020),
. osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 28. 2. 2020),
. datovou schránkou,
. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava
elektronická podatelna: posta@msk.cz název datové schránky: Moravskoslezský

Profese

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti

Tip: poslat známému