Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

PhDr. Jitka Čechová

Lokace

Jihočeský kraj, Ratiboř

Mzda

19 000 Kč - 27 000 Kč


Popis

Požadavky:
Zaměření oboru studia ekonomického směru výhodou, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost vedení účetnictví a účetních postupů podmínkou, praktické zkušenosti s vedením účetnictví příspěvkových organizací či z oblasti financování mateřských a základních škol vítány, znalost práce na PC, komunikační schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi, flexibilita (přizpůsobení se změnám stylu a obsahové náplně práce), schopnost a ochota dále se vzdělávat.

Požadavky:
- vzdělání SŠ (případně VOS nebo VŠ), obor studia ekonomického směru výhodou,
- bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamu), zdravotní způsobilost,
- znalost vedení účetnictví a účetních postupů podmínkou,
- praktické zkušenosti s vedením účetnictví příspěvkových organizací či z oblasti
financování mateřských a základních škol vítány,
- znalost práce na PC (uživatelská znalost v prostředí MS Windows),
- komunikační schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi,
- flexibilita (přizpůsobení se změnám stylu a obsahové náplně práce),
- schopnost a ochota dále se vzdělávat (vzdělávání zaměstnanců úz. samospráv. celků).

Informace o pracovním místě:
- druhem práce je zajišťování samosprávných činností v oblasti kompletního vedení
účetnictví příspěvkových organizací - mateřských a základních škol,
- pracovní poměr na dobu neurčitou,
- místem výkonu práce je územní obvod města Jindřichův Hradec,
- platové zařazení - 9. platová třída.

Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší
18 let, je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo.

Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky:

Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno,
příjmení, příp. titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, státní
příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis, výpis z Rejstříku trestů ne starší
3 měsíců a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 22
Přihlášky je nutné podat v zalepené obálce označené "Neotvírat - VŘ - pracovní
místo - ŠMT" nejpozději do čtvrtka 29. srpna 2019 do 9.30 hod.


Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému