Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

neuvedeno

Lokace

Královéhradecký kraj, Stárkov

Mzda

19 730 Kč - 28 920 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Plný pracovní úvazek, doba neurčitá s tříměsíční zkušební dobou, platová třída č. 9.

Popis pracovní činnosti: referent / referentka vykonává činnosti samostatné a přenesené působnosti ve správním obvodu města Stárkova v rozsahu - daňové a finanční správy a agendy poplatků; mzdové a personální agendy; evidence obyvatel; vedení agendy zastupitelstva dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; evidence odpadů na území města; vedení správy účetnictví společenství vlastníků bytových jednotek; přípravy a zajištění kulturních akcí pořádaných zaměstnavatelem; evidence hrobových míst a s tím spojené veškeré úkony; agendy prodeje a nájmů nemovitostí ve vlastnictví města; agendy spojené s nájmy bytových a nebytových prostor (smlouvy, výběr nájemného, úhrada služeb a jejich rozúčtování); příprava podkladů pro uzavírání smluv uzavíraných mezi Městem Stárkov a druhou stranou; vyřizování došlé pošty a s tím spojené vedení správních řízení dle zákona 500/2004 Sb. správního řádu; agendy Czech POINTu; vedení agendy spojené s provozem Pošty Partner (poštovní služby pro místní část Stárkov).

Požadavky: předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR; minimální věk 18 let; znalost jednacího jazyka; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost. Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - minimálně střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Dále výborná znalost práce na PC; velmi dobré vystupování; výborné komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti, velký smysl pro zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita a ochota nést velkou míru zodpovědnosti; flexibilita při řešení pracovních úkolů; odolnost vůči stresu; ochota dále se vzdělávat; řidičské oprávnění skupiny B/aktivní řidič.Dále zaměstnavatel uvítá: praxi ve veřejné nebo státní správě; obecnou znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; obecnou znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

K přihlášce nutno doložit tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (možno získat na MěÚ Stárkov ihned výstupem Czech POINTu - tel. 491 487 131, portálu veřejné správy), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; kopii dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání.

Zaměstnavatel nabízí: náročnou, ale zajímavou práci; možnost dalšího vzdělávání; 25 dní dovolené.

Upozornění: přesný čas a místo konání ústního pohovoru výběrového řízení bude sdělen telefonicky (ihned po termínu pro podání přihlášek do VŘ) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do ústního kola výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyhrazen.

Písemnou přihlášku je nutné doložit nejpozději do 26

Profese

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

Tip: poslat známému