Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Soňa Pospíšilová

Lokace

Pardubický kraj, Hamry

Mzda

16 800 Kč


Popis

Místo výkonu práce: Městský úřad Hlinsko - Poděbradovo náměstí 1
NÁPLŇ PRÁCE: Příprava podkladů pro vyřizování agendy přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku, přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě dle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
POŽADAVKY: středoškolské vzdělání s maturitou - výhodou zaměření veřejná správa, právo; znalost právních předpisů souvisejících s oborem požadované práce a schopnost jejich aplikace v praxi (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů), orientace v trestním právu (zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů); zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a majetku výhodou; praxe v oboru přestupkových agend výhodou; vysoká úroveň vystupování, ústního i písemného projevu; pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita; ochota k vysokému pracovnímu nasazení; ochota k dalšímu profesnímu vzdělávání v oboru; výborná znalost práce na PC; aktivní řidičské oprávnění skupiny B.
Náležitosti písemné přihlášky: přesné označení veřejné výzvy, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, číslo obč. průkazu, tel. kontakt, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (originál, příp. ověřená kopie) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky je do 23. 1. 2019 do 17:00 hodin.
Způsob podání přihlášky: písemná podoba, obálku viditelně označte "VV - referent společné státní správy a samosprávy OKT" a zašlete či osobně doručte na adresu: Město Hlinsko, Kancelář tajemníka, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko.
Veřejná výzva k obsazení této pracovní pozice je k dispozici také na internetových stránkách města Hlinsko na adrese www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.


Profese

Úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému