Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Jiří Bouček

Lokace

Ústecký kraj, Úpohlavy

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

pracovní náplň - především:
- vykonávání specializované činnosti na úseku dopravně správních agend, zejména v oblasti přestupkového řízení - projednávání přestupků a jejich dokumentaci
- samostatné zpracovávání spisů, vyžadování jejich doplnění, zajišťování přibírání soudních znalců, vydávání rozhodnutí, zpracovávání podkladů pro odvolací řízení
- vedení evidenci uložených pokut, vede evidenci nákladů na řízení
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání, minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- praxe ve státní správě a znalost problematiky výhodou
- zvláštní odborná způsobilost v oboru dopravy výhodou
- státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
- plná svéprávnost
- zdravotní způsobilost
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
- datum a podpis (+ kontakt - číslo telefonu, email)
a přílohy:
- profesní životopis
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými přílohami na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, tak, aby byla doručena na MěÚ do 29.03.2019, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice do 29.03.2019 do 14 hodin.
Na obálce vyznačí: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení - referent přestupkového řízení v dopravě"
Bližší informace poskytne kontaktní osoba.


Profese

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu

Tip: poslat známému