Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Petrášová

Lokace

Ústecký kraj, Úpohlavy

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

pracovní náplň - především:
- administrace žádostí o dotaci a následná administrace projektů financovaných z rozvojových programů příslušných ministerstev, Úřadu regionální rady, Krajského úřadu, apod.
- spolupráce s případným dodavatelem služby na administraci žádostí o dotaci
- předkládání žádosti o platbu, průběžné zprávy a provádění závěrečného vyhodnocení akcí
- sledování dodržování směrnic a pravidel pro poskytování dotací v průběhu realizace po věcné stránce (dodržování termínů, propozic, konzultace s poskytovatelem dotace)
- provádění průběžných kontrol efektivního a účelového čerpání poskytnutých státních prostředků ve spolupráci s nadřízeným orgánem a na základě jejich požadavku
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo odborné středoškolské vzdělání s praxí
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
- základní orientace v dotačních programech
- základní znalosti projektového řízení
- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost
- velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
- dobrá znalost práce na PC (MS Office na uživatelské úrovni)
- státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
- plná svéprávnost
- zdravotní způsobilost
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
- datum a podpis (+ kontakt - číslo telefonu, e-mail)
a přílohy:
- profesní životopis
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 29.03.2019 do 14 hodin.
Na obálce vyznačí:
"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - referent zpracování dotací, administrace veřejných zakázek".
Bližší informace poskytne kontaktní osoba.


Profese

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu

Tip: poslat známému