Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 19 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. René Veřmiřovský MBA

Lokace

Moravskoslezský kraj, Kujavy

Mzda

19 730 Kč - 28 920 Kč


Popis

z: 23.7.2020 Místo výkonu práce Fulnek. Město Fulnek vyhlašuje výběrové řízení č. 15/2020
na obsazení pracovního místa - referent/ka majetkového odboru. Pracovní poměr na dobu: určitou, zástup za MD a RD
Charakteristika vykonávané práce:
- provozování městských kotelen a dozor nad funkčností a provozuschopnosti zařízení, agenda spojená se zpracováním podkladů pro vyúčtování tepla,
- provádění kontroly domovního, bytového a nebytového fondu, zabezpečení odstranění zjištěných závad a nedostatků,
- provádění běžné údržby, drobných oprav na objektech a zařízeních města,
- přejímání volných bytů a nebytových prostor od nájemců, zajištění jejich opravy, předání novým nájemcům,
- zajištění agendy spojené s prodejem bytové jednotky ve vlastnictví města,
- evidence termínů a zajišťování předepsaných revizí a kontrol na zařízení v majetku města a následné odstranění zjištěných závad,
- zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení (zdvihací zařízení, tlakové nádoby, bezpečnostní zařízení),
- výkon funkce požárního preventisty společných částí domů (vedení zápisů z kontrol v požární knize, písemné upozornění uživatele jednotek na zjištěné nedostatky ve společných prostorech domů),
- organizace veřejných zakázek a jejich následné uchování,
- příprava materiálů pro jednání bytové komise, příprava materiálů pro projednání v radě města a zastupitelstvu města,
Kvalifikační předpoklad:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou technického, stavebního směru,
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- znalost legislativy a dalších pravidel na úseku správy bytového fondu (orientace v uvedených zákonech v platném znění - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, nařízení vlády č. 308/2015 Sb., a dalších předpisů upravujících například revize a kontroly zařízení budov),
- výhodou zkušenosti na obdobné pozici,
- znalost práce s PC, řidičský průkaz skupiny "B" - aktivní řidič,
- rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost,
- vysoké pracovní nasazení a dobré komunikační schopnosti.
Termín a místo podání přihlášky:
- přihláška musí doručena nejpozději do 10. 8. 2020 prostřednictvím doručovacích služeb na adresu Městský úřad Fulnek, k rukám tajemníka, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek,
- nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Fulnek,
- nebo lze podat prostřednictvím datové schránky,
- přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být přihláška doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem).
Po vyhodnocení podaných přihlášek bude toto výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem. Vybraní uchazeči budou o přesném čase a místě pohovoru informování předem telefonicky, e-mailem nebo písemnou pozvánkou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit, kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů

Bližší informace: Ing. René Veřmiřovský, MBA, tel.: 556 770 870, email: tajemnik@fulnek.cz
http://www.fulnek.cz/assets/File.ashx?id_org=3544&id_dokumenty=14856

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému