Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 8 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Jan Bárta

Lokace

Moravskoslezský kraj, Kujavy

Mzda

19 730 Kč - 28 920 Kč


Popis

z: 24.6.2020 Výběrové řízení č. 12/2020 - referent/referentka finančního odboru
Místo výkonu práce: město Fulnek.
Pracovní poměr na dobu: určitou, zástup za MD a RD
Charakteristika vykonávané práce:
- evidence a vymáhání pohledávek a vedení daňového řízení k těmto pohledávkám,
- zajištění činností předání pohledávek k dalšímu soudnímu vymáhání prostřednictvím exekutorů,
- provádění dohledávací činnosti (vypisování součinnosti na banky, pojišťovny a další instituce),
- příprava podkladů pro rozhodnutí rady a zastupitelstva města,
- příprava podkladů pro finanční analýzy, vyhodnocení plnění rozpočtu a stavu pohledávek,
- vedení evidence smluv odboru, provádění archivace a skartace dokladů odboru.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- znalost platné legislativy vztahující se k problematice, zejména pak orientace v uvedených zákonech v platném znění - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
- výhodou zkušenosti na obdobné pozici a znalost prostředí veřejné správy,
- znalost práce s PC
- rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost,
- vysoké pracovní nasazení a dobré komunikační schopnosti.
Povinné náležitosti písemné přihlášky:
- přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkaz nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče,
- podání písemné přihlášky musí být v uzavřené obálce označené názvem "Výběrové řízení - referent/referentka finančního odboru - NEOTVÍRAT" s uvedením adresy odesílatele (uchazeče).
Termín a místo podání přihlášky:
" přihláška musí doručena nejpozději do 10. 7. 2020 prostřednictvím doručovacích služeb na adresu Městský úřad Fulnek, k rukám tajemníka, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek,
- nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Fulnek,
- nebo lze podat prostřednictvím datové schránky,
- přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být přihláška doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem).
Kontakt: Bližší informace: Ing. Jan Bárta, tel.: 556 770 890, email: barta.jan@fulnek.cz


Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému