Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Radomíra Křenová

Lokace

Pardubický kraj, Žamberk

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.zamberk.cz/úřední deska/personální záležitosti

PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU (cca 1,5 roku)
POŽADUJEME: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, nejlépe v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, stavebnictví, ekologie, veřejná správa; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, pracovitost, ochotu se učit a časovou flexibilitu.
PŘEDPOKLADY: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost.
NABÍZÍME: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 10. platovou třídu.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.
Informace o rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče jsou uvedeny ve formuláři "Přihláška do výběrového řízení", která je přílohou tohoto oznámení nebo na www.zamberk.cz, úřední deska, personální záležitosti.
K přihlášce je nutno přiložit:
• motivační dopis,
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: srpen 2019, případně dle dohody
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Městský úřad Žamberk
Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do 8.8.2019 včetně na adresu:
Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
Telefon: 465 670 200, e-mail: r.krenova@zamberk.eu.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZPZE - VODA“

Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému