Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 5 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Černá DiS.

Lokace

Ústecký kraj, Libořice

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč


Popis

místo výkonu práce: město Žatec
Popis činnosti pracovního místa:
výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících,
výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění,
výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.
Ostatní předpoklady:
VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví s požadovanou délkou praxe (v souladu s § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích,
komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
řidičský průkaz skupiny B,
předpokládaný nástup dle dohody, možný ihned.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
minimální věk 18 let,
způsobilost k právním úkonům,
morální a trestná bezúhonnost,
znalost jednacího jazyka - češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
strukturovaný životopis,
ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Nabízíme:pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené,
stravenky/stravenkové karty, 4 dny zdravotního volna (indispozice),osobní příplatek,
vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
pravidelný růst platu,
služební mobilní telefon,
příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,
příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,
příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,
možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,
společensko kulturní aktivity,
stabilní a profesionální zázemí,
přátelský kolektiv
kontakt: 415736106, cernak@mesto-zatec.cz

Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému