Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 11 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Černá DiS.

Lokace

Ústecký kraj, Libořice

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč


Popis

místo výkonu práce: město Žatec
Popis činnosti pracovního místa:
- Projednávání přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména dle ustanovení § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
- Projednávání přestupků dle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka - češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
- VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru právo a právní věda,
- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
- znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
- dále orientace v zákonech: zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- výhodou zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
- komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
- řidičský průkaz skupiny B,
-předpokládaný nástup 9/2020
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice,
- jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- telefonické spojení, e-mailovou adresu,
- č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
- číslo řidičského průkazu,
- datum a podpis.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí ucha

Profese

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Tip: poslat známému