Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 1 rokem

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Hana Lebdušková

Lokace

Liberecký kraj, Sosnová

Mzda

16 800 Kč - 25 330 Kč


Popis

Charakteristika pracovní pozice: zajišťuje agendu spojenou s dotačním programem města v oblasti životního prostředí, provádí kontrolu podkladů k vyúčtování dotací, vkládá informace do registru de minimis, připravuje a sleduje čerpání rozpočtu odboru, vystavuje objednávky, za odbor zajišťuje zveřejňování informací na úřední desce a na webových stránkách města, za odbor připravuje materiály na jednání rady města a zastupitelstvo města, sleduje plnění usnesení, zajišťuje administrativní činnosti pro odbor
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 8. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 16 800 Kč do
25 330 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou po dobu rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- vzdělání ekonomického směru
- přehled v oblasti účtování
- výborná znalost práce s MS Office
- dobré administrativní, organizační a komunikační schopnosti
- spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
- schopnost samostatné i týmové spolupráce
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních
kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 27.09.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Referentka / referent životního prostředí" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.


Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému