Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba

Vhodné pro:

Absolventy


Datum vložení

vložen před 9 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. arch. Jana Janíková

Lokace

Jihomoravský kraj, Brno

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, BRNO

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

Termín nástupu: co nejdříve, dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
Referent/referentka agendy oddělení stavebního řádu zajišťuje vedení správního řízení a zpracovává rozhodnutí a jiné úkony jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., a dle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., zajišťuje přezkoumání rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, zajišťuje vyřizování oznámení petic, podnětů a stížností, provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele na úseku stavebně správním; kontroluje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v rámci kraje a podřízených správních úřadů; provádí konzultační a poradenskou činnost v oboru působnosti územního správního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úseku stavebně-správním

Kontaktní pracovník: Ing. Věroslava Prskavcová, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu,
e-mail: prskavcova.veroslava@jmk.cz, telefon: 541 651 394

Požadujeme:
˘ potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
˘ studijní obor: stavební, architektonický nebo právní
˘ zvláštní odborná způsobilost: při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
˘ znalosti oboru: znalost veřejného stavebního a správního práva: zejména stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, správního řádu, zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
˘ všeobecný přehled v oblasti stavebně správní
˘ další požadavky:
" schopnost samostatné i týmové práce
" dobré komunikační schopnosti
" znalost práce s MS Office
" ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
" pečlivost, zodpovědnost, odolnost vůči zátěži
" řidičské oprávnění skupiny B vítáno.

Nabízíme:
˘ stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
˘ 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
˘ stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
˘ zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
˘ firemní mateřskou školku,
˘ jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
˘ stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 9. července 2020. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
˘ strukturovaný profesní životopis
˘ originál výpisu z evidence rejstříku trestů

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému