Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 13 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Marek Ing. Kupka

Lokace

Jihomoravský kraj, Brno

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Cejl 73, BRNO

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

Termín nástupu: září 2020 - dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
Referent/ka přezkoumávání hospodaření přezkoumává hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, které o něj požádají. Sestavuje plán přezkoumávání, monitoruje jeho dodržování a provádí operativní změny. Zpracovává na základě zjištění zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, spolupracuje s kontrolní skupinou při projednání a předání zprávy, případně při vypořádání námitek.

Kontaktní pracovník: Ing. Marek Kupka, vedoucí oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního, telefon: 541 653 326

Požadujeme:
˘ potřebné vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
˘ studijní obor: nejlépe ekonomiky, veřejná správa
˘ podmínka praxe: minimálně 3 roky praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání (viz. § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
˘ zvláštní odborná způsobilost: na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
˘ orientace v příslušné legislativě: přezkoumání hospodaření územních celků, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky, finanční kontrola, mzdová agenda a odměňování členů zastupitelstev, další právní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
˘ další požadavky:
" praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
" výborná uživatelská znalost MS Office
" schopnost samostatné i týmové práce
" schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
" tvůrčí a analytické myšlení
" výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti
" ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
" pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.

Nabízíme:
˘ stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
˘ týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
˘ osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
˘ 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
˘ stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
˘ zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
˘ firemní mateřskou školku,
˘ jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
˘ stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. srpna 2020. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
˘ strukturovaný profesní životopis
˘ originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích s

Profese

Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

Tip: poslat známému