Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 1 rokem

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

PŘIHLÁŠKY DO 30. 5. 2019

Lokace

Moravskoslezský kraj, Staré Město

Mzda

26 000 Kč - 28 000 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

A11 z:16/5/2019
Statutární město Frýdek-Místek - tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka oddělení sociální práce odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
Zařazení: úředník
Druh práce: sociální pracovník
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: červen nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
4. základní znalosti následujících předpisů:
" zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
" zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
" zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce s PC - Word, Outlook, práce s internetem
6. řidičský průkaz skupiny B výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
" strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 30.05.2019 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
Radniční 1148
73801 Frýdek-MístekProfese

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Tip: poslat známému