Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 24 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Hana Urbanová

Lokace

Liberecký kraj, Chrastava

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč


Popis

Sociální pracovník
pečovatelské služby odboru pro záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava
Místo výkonu práce: Město Chrastava
Platové zařazení: 10. platová třída -rozpětí tarifních platů podle délky započitatelné praxe od 21.260,-do 31.240 Kč měsíčně.(odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti: Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů uživatelů, pomocí odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu uživatelů, výkon opatrovnictví.
Zákonné předpoklady:
- Dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., - sociální pracovník
Požadavky:
- řidičský průkaz sk. "B" - aktivní řidič
- praxe ve veřejné správě výhodou
- dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita i v krizových situacích, schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích
- dobré vyjadřovací schopnosti v ústním i písemném projevu
- znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na dobré uživatelské úrovni)
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2021
Lhůta pro podání přihlášky: 30. září 2020
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: podatelna MěÚ, Město Chrastava,
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, telefon: 482 363 811
Další informace podá Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava, tel. 482 363 825, 607738350, e-mail: urbanova@chrastava.cz
e-mail: chvala@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz
Vyhlašovatele si vyhrazuje právo v odůvodněných případech nevybrat žádného z uchazečů.
Obálku označte textem: Výběrové řízení - sociální pracovník

Profese

Odborní pracovníci v sociální oblasti

Tip: poslat známému