Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Vanda Vozňáková

Lokace

Moravskoslezský kraj, Ostrava

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Prokešovo náměstí 8, Ostrava
Kontakt: poštou nebo osobním doručením v podatelně Magistrátu města Ostravy, v uzavřené obálce s označením NEOTVÍRAT, adresou odesílatele a čísla VŘ.

Specialista přípravy a realizace investic:
zajišťování přípravy a realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

Předpoklady:
státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka

Požadované vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru, výhodou obor pozemní stavitelství

Jiné požadavky:
znalost legislativy v oblasti stavebního práva, t.j. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, základní orientace v oblasti veřejných zakázek a znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, - dobrá znalost práce na PC, zejména uživatelská znalost operačního programu Microsoft Windows, MS OFFICE (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),
výhodou: praxe ve veřejné správě, osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby event. pozemní stavby, řidičský průkaz na skupinu "B", dále požadujeme: analytické myšlení, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, časovou flexibilitu, motivační dopis

Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ
datum a vlastnoruční podpis

Doklady k přihlášce:
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis z evidence RT lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč ve Středisku informačních služeb magistrátu - Czech POINT, dv.č. 105)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Profese

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu

Tip: poslat známému