Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Radmila Fialová

Lokace

Jihomoravský kraj, Němčany

Mzda

18 300 Kč - 26 830 Kč

Email

neuvedeno


Popis

POŽADAVKY: vzdělání SŠ s maturitou, splnění zákonných podmínek (§4 zák.č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů): státní občan ČR, plnoletost, bezúhonnost a spolehlivost, zdravotní způsobilost, ŘP sk. B podmínkou (aktivní řidič), dobrá znalost práce s PC, komunikační a organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů, vítané předpoklady: praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě, platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zbrojní průkaz sk. D
POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou, nástup dle dohody
ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: plat dle předchozí praxe, po zkušební době osobní příplatek, 25 dní dovolené, stravenky
KONTAKT: Fialová Radmila Mgr., tel.: 725 746 435, písemné přihlášky je nutné doručit v zalepené obálce označené "Výběrové řízení MP-NEOTVÍRAT" do 25.2.2020 do 11 hod na podatelnu MÚ Slavkov u Brna nebo na adresu Městská policie Slavkov u Brna, Palackého náměstí 89, 684 01 Slavkov u Brna
Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis uchazeče. K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady: strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie), výpis z evidence RT ne starší 3 měsíců, čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji (telefonní číslo a e-mail) pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště o způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP. Po ukončení VŘ budou veškeré podklady poskytnuté do VŘ neúspěšným uchazečům zaslány zpět obyčejnou poštou. Vyhlašovatel si vyhrazuje práco zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu. Více informací na www.slavkov.cz (úřední deska)

Profese

Strážníci

Tip: poslat známému