Kategorie:
Směny:

Nepřetržitý provoz


Datum vložení

vložen před 15 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Mgr. Petr Svoboda

Lokace

Jihočeský kraj, Tábor

Mzda

24 000 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Tábor
Město Tábor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst strážníků – pochůzkářů.
Základní požadavky na uchazeče:
a) občan ČR starší 18 let,
b) tělesně a duševně způsobilý,
c) bezúhonný a spolehlivý občan,
d) středoškolské vzdělání s maturitou,
e) držitel řidičského průkazu skupiny B.
Uchazeč o pracovní místo musí předložit písemnou žádost obsahující následující důležité
náležitosti:
a) podrobný a vlastní rukou psaný životopis (čitelný),
b) kontaktní adresu a telefonické spojení (nejlépe mobil),
c) ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
d) výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců),
e) čestné prohlášení o bezúhonnosti /dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb./, (nesmí být starší 3 měsíců),
f) čestné prohlášení o spolehlivosti /dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb./, (nesmí být starší 3 měsíců),
g) kopie řidičského průkazu,
h) výpis bodového hodnocení z registru řidičů (nesmí být starší 1 měsíce),
i) doklad o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře /dle vyhl. č. 444/2008 Sb./, (nesmí být
starší 1 měsíce).
Pokud bude některá výše uložená náležitost chybět, bude žádost vyřazená z výběrového
řízení.
Dále může žádost obsahovat (není podmínkou zařazení do výběrového řízení) kopii:
a) zbrojního průkazu,
b) osvědčení na odchyt zvířat,
c) dalších dokladů využitelných při práci u městské policie.
Průběh výběrového řízení:
1) Výběr nejvhodnějších uchazečů z předložených písemných podkladů
2) Ústní pohovor s vybranými zájemci o místo
3) Psychologické vyšetření vybraných zájemců
4) Fyzické testy zájemců zdárně absolvujících psychotest
Hodnotící kritéria:
1. Výsledek psychologického vyšetření (posudku)
2. Výsledek fyzického testu
3. Mimořádné dovednosti a kvalifikace využitelné při práci strážníka

Platová třída: čekatel – 5. třída, strážník – 8. třída
Předpokládaný nástup: 01.10.2020
Žádosti předkládejte nejpozději do 31.08.2020 do 15.00 hodin veliteli Městské policie Tábor Mgr.
Petru Svobodovi nebo jeho zástupci Zdeňku Farovi, Žižkovo nám. č. p. 11, Tábor.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou,
- pravidelný měsíční plat podle platového výměru v pravidelném výplatním termínu,
- 1 týden dovolené nad základní rámec stanovený Zákoníkem práce (5 týdnů),
- stravenky,
- sociální fond pro zaměstnance – možnost čerpání z osobních účtů (příspěvek na dovolenou, …),
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 300 Kč,
- rizikový příplatek ve výši 7500 Kč,
- osobní ohodnocení,
- na základě systému hodnocení možnost získání mimořádných odměn,
- indispoziční volno,
- práce s moderní technikou, kvalitním SW, poskytování služební výstroje,
- služební telefon s tarifem pro okrskáře,
- možnost odborných školení a výcviku (zákony, odchyty zvířat, sebeobrana, střelecká příprava, ...)
- možnost speciálních školení (znaková řeč, kamerové systémy, ...),
- možnost zvyšování fyzické připravenosti (posilovna, tělocvična, bazén, ... ),
- možnost jazykového vzdělávání (anglický jazyk),
- možnost zdokonalování se v práci s PC,
- pitný režim na pracovišti.

https://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=71610

Profese

Strážníci

Tip: poslat známému