Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Ilona Imramovská

Lokace

Jihomoravský kraj, Brno

Mzda

23 270 Kč - 34 970 Kč


Popis

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
přijme do pracovního poměru zaměstnance/zaměstnankyni na pozici
účetní, rozpočtář/ka
Místo výkonu práce: Brno
Předpokládané datum nástupu: 1. října 2019
Platová třída: 12
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.
Náplň práce:
Zaměstnanec na dané pozici vykonává zejména následující činnosti:
" metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly.
" sestavuje rozpočet Úřadu, provádí rozbor a stanovuje návrhy na opatření, navrhuje a projednává rozpočtové změny
" komplexně vede účetnictví účetní jednotky, kontroluje náležitosti účetních dokladů, sestavuje účetní závěrku
" provádí platební styk s bankou, vede hotovostní pokladnu
" zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly ve funkci hlavní účetní a správce rozpočtu dle zákona o finanční kontrole
" zodpovídá za provedení inventarizace majetku a závazků
" provádí administraci informačního systému programového financování EDS/SMVS
" stanovuje metodiku účetnictví, způsoby oceňování, postupy odepisování, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupy pro provedení účetní závěrky v souladu s platnými předpisy
" průběžně se seznamuje se závaznými právními normami souvisejícími se svěřenou agendou
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
" plná způsobilost k právním úkonům
" bezúhonnost
Požadované vzdělání a znalosti:
" minimálně ukončené středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu výhodou
" znalost právních předpisů v oblasti účetnictví,
" velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, Outlook)
Výhodou:
" praxe v oblasti účetnictví,
" praxe ve veřejné správě,
" znalost práce v systému GINIS,
" zkušenost v práci se státní pokladnou.
Uchazeč doloží:
strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a relevantních odborných znalostech a dovednostech
kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 2. září 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P.O.BOX 16, 611 00 Brno. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě na elektronickou adresu Úřadu (podatelna@udhpsh.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (psn9irb). Přihlášky je možné odevzdat také osobně na podatelně Úřadu na adrese Kounicova 688/26, 602 00 Brno.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných příloh musí být označena slovy: ,,Přihláška na pracovní místo účetní, rozpočtář / rozpočtářka Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí č.j.UDH-2100/2019 - NEOTEVÍRAT".


Profese

Rozpočtáři specialisté

Tip: poslat známému