Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 26 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Naděžda Domecká

Lokace

Karlovarský kraj, Karlovy Vary

Mzda

22 980 Kč


Popis

Kontakt: Domecká Naděžda, tel.: 354 222 244, e-mail: nadezda.domecka@kr-karlovarsky.cz.
Ukončené akreditované magisterské vzdělání v oboru právo
Lhůta pro doručení přihlášky:
25. září 2020 včetně
Přihlášky doručené na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
Výhodou:
Znalost soukromého a správního práva.
Schopnost samostatného řešení zadaných úkolů.
Řidičské oprávnění sk. B.
Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona o úřednících
Jméno,příjmeníatitulzájemce;datumamístonarozenízájemce;státnípříslušnostzájemce;místotrvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-lio cizího státního občana); datum a podpis zájemce.
Řízená dokumentace OKŘÚ_OÚ Platnost vzoru č. 2 od 09.07.2020
Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na:
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona o úřednících
Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostecha o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3měsíce
25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění(ucizíchstátníchpříslušníkůtéžobdobnýdokladosvědčujícíbezúhonnostvydanýdomovskýmstátem);ověřenákopieonejvyššímdosaženémvzdělání;dalšídoklady,kterésetýkajíodborné způsobilosti zájemce.V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně e-mail).
Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně krajského úřadu
- písemně na adresu:Krajský úřad Karlovarského krajeNaděžda DomeckáOddělení personálních věcí a vzděláváníZávodní 353/88360 06 Karlovy Vary
ředitelka krajského úřadu
- na adrese www.kr-karlovarsky.cz, pod ikonou příslušného odboru, popř. u vedoucího příslušného odboru - kontakt viz http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/odbory/Stranky/kontakty-odbory/telseznam.aspx

Profese

Podnikoví právníci

Tip: poslat známému