Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 22 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Martina Křížová

Lokace

Jihočeský kraj, Kubova Huť

Mzda

19 730 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Předpokládaný nástup: 1. září 2020, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Platová třída: 9

Náplň práce:
- koordinuje a zpracovává projekty do oblastí cestovního ruchu, včetně mediální prezentace
a propagace města /webové stránky, sociální sítě, tisk, katalogy, propagační tiskoviny, účast na veletrzích/, zajišťuje spolupráci, podklady a poradenskou činnost v oblasti partnerství a mezinárodních vztahů, koordinuje a zajišťuje společenskopolitické projekty, vede agendu sportovní komise.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 380 070 348),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Další požadavky:
Vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání; pokročilá práce na PC (Internet, MS Office); orientace v oblasti internetové reklamy, sociálních sítí, znalost administrativních prací; znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem; schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice; schopnost asertivního jednání s lidmi; dobré organizační schopnosti; časová flexibilita; ochota se dále vzdělávat; řidičský průkaz (aktivní řidič).


Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020
do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU ŠK".

Podrobnější informace podá: Ing. Martina Křížová - vedoucí odboru ŠK - tel.: 388 402 260Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému