Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Martina Křížová

Lokace

Jihočeský kraj, Kubova Huť

Mzda

19 730 Kč

Email

neuvedeno


Popis

Předpokládaný nástup: 1. července 2020, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Místo výkonu práce: - Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
pracoviště: Městský úřad Vimperk, náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk
- správní obvod města Vimperk

Platová třída: 9

Náplň práce: - koordinuje a zpracovává projekty do oblastí cestovního ruchu, včetně mediální prezentace
a propagace města /webové stránky, sociální sítě, tisk, katalogy, propagační tiskoviny, účast na veletrzích/, zajišťuje spolupráci, podklady a poradenskou činnost v oblasti partnerství a mezinárodních vztahů, koordinuje a zajišťuje společenskopolitické projekty, vede agendu sportovní komise.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 380 070 348),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Další požadavky:
Vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání; pokročilá práce na PC (Internet, MS Office); orientace v oblasti internetové reklamy, sociálních sítí, znalost administrativních prací; znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem; schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice; schopnost asertivního jednání s lidmi; dobré organizační schopnosti; časová flexibilita; ochota se dále vzdělávat; řidičský průkaz (aktivní řidič).


Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020
do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU ŠK".

Podrobnější informace podá: Ing. Martina Křížová - vedoucí odboru ŠK - tel.: 388 402 260


Profese

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu

Tip: poslat známému