Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 11 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

podatelna MěÚ

Lokace

Liberecký kraj, Radvanec

Mzda

21 260 Kč - 31 240 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika vykonávané činnosti:
- . výkon správních činností na úseku agendy registrace silničních vozidel podle zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- projednávání přestupků podle zákona
- vedení registru silničních vozidel
- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
- provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru a zápisů údajů v technickém průkazu
silničního vozidla
- posuzování technické způsobilosti vozidel
- provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- řízení a vydání rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly, včetně změn a odnětí
registrace a vyřizování přestupků fyzických a právnických osob v rámci agendy
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
případně střední vzdělání s maturitní zkouškou*
*pozn: Vzhledem ke skutečnosti, že výběrové řízení na toto pracovní místo je již po
několikáté opakováno a Město Nový Bor nemohlo dosud obsadit pracovní místo
zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání pro zařazení do 10. platové třídy,
je výjimečně snížen kvalifikační předpoklad v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokladem však je doplnění vysokoškolského vzdělání během trvání udělené výjimky,
tedy během 4 let od přijetí.
- řidičské oprávnění pro skupiny „A – B+E“ s dobou praxe minimálně 5 let
- starší 25 let
- uchazeč nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových
vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen
- platný průkaz zkušebního komisaře – výhodou
- velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office, Outlook, Ginis a Vita – výhodou)
-zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování
o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel – výhodou
- praxe ve veřejné správě – výhodou
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- název příslušné funkce, o kterou se zájemce uchází
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
- výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie řidičského průkazu
- výpis z karty řidiče
Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí 21.260 Kč až 31.240 Kč, podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zapracování.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému