Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

podatelna MěÚ

Lokace

Liberecký kraj, Radvanec

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika pracovní pozice:
- výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách
získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
sociální péci, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném
podle zvláštního právního předpisu
nebo
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu
akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální
činnost
- vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
- ochota celoživotního vzdělávání
- spolehlivost a časová flexibilita
- praxe v sociální oblasti ve veřejné správě - výhodou
- zkouška odborné způsobilosti v sociální oblasti - výhodou (úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky c. 512/2002 Sb.)
- uživatelská znalost práce na PC (zejména programy Word, Excel, Outlook, Ginis)
- řidičské oprávnění skupiny "B"(aktivní řidič)
- znalost zákona c. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, rodinného práva dle zákona c. 89/2012Sb., občanský zákoník, zákon c. 500/2004 Sb. správní rád, vše v platném znění - výhodou
Další předpoklady:
- zdravotní způsobilost dle § 110 zák. c.108/2006 Sb. o sociálních službách
k výkonu funkce sociálního pracovníka
- státní občanství CR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v CR
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
Nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí
- zajímavá a smysluplná práce
- 5 týdnu dovolené
- 5 sick days
- pružná pracovní doba
- stravování formou jídelních kuponu
- možnost trvalého zvyšování kvalifikace a osobního růstu
- služební mobilní telefon,
- příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
Doklady, které uchazeč musí připojit k písemné přihlášce:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se požadovaných činností
- výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zarážení: 11. platová třida dle zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení
vlády c. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(platové rozpětí od 22.980,- až 33.790,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek
po zapracování).
Pracovní pomře: na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou (maximálně cca 3 roky)
s možností prodloužení na dobu delší
Termín nástupu: leden 2020
Lhůta pro podání přihlášky: do 11.00 hod. dne 18. 12. 2019
Způsob podání přihlášky: písemné nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu:
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor.
Obálku označte textem: Výběrové řízení - úředník SPOD.
Vyhlašovatel si vyhrazuje prá

Profese

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

Tip: poslat známému