Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Kotalík

Lokace

Jihočeský kraj, Zhoř

Mzda

19 760 Kč - 29 740 Kč


Popis

DOBA URČITÁ (zástup za MD a RD)
Tajemnice Městského úřadu Milevsko vyhlašuje podle
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení místa úředník/úřednice odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, referent pro sociálně-právní ochranu dětí
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 2 (19.760 - 29.740 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Druh práce: výkon agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zejména preventivní a poradenská činnost, výchovná opatření, opatření na ochranu dětí
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, který ovládá jednací jazyk
- trestní bezúhonnost
- plná svéprávnost
Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - obor vzdělání v souladu s § 110 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
- bezproblémová dovednost pracovat na PC - Windows, Word, Excel, Outlook apod.
- znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - rodinné právo, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - řízení ve věcech rodinněprávních, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - předběžná opatření, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů)
- schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
- ochota dále se vzdělávat
- dobré komunikační schopnosti, schopnost empatie
Výhodou:
- praxe ve veřejné správě na výše uvedeném úseku
- doložení zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.
Přihlášku k výběrovému řízení a veškeré náležitosti jsou zveřejněné na na internetových stránkách www.milevsko-mesto.cz
V přihlášce dále uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Pracovní poměr: doba určitá (zástup za MD a RD)
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 13.12.2019 (pátek) do 11:00 hodin
Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - referent OSV pro sociálně-právní ochranu dětí II.", do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Ing. Ladislav Kotalík, telefon: 382 504 106, 602 440 221, e-mail: ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
Tajemnice úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému