Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 11 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

podatelna MěÚ

Lokace

Liberecký kraj, Radvanec

Mzda

19 730 Kč - 31 240 Kč

Telefon

neuvedeno

Email

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika vykonávané činnosti: správní řízení zejména na úseku stavebního řádu a
územního plánování (územní řízení) podle zákona č. 183/2006. Sb. stavební zákon
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu obor stavební
- vyšší odborné vzdělání – zaměření stavební a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti stavební – výhodou
(úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou
způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.)
- velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Word, Excel, Outlook, zejména GIS)
- ŘP skup.B
- ochota dalšího vzdělávání
- komunikativnost, příjemné vystupování a ochota jednat s lidmi
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo
trvalého pobytu, - číslo občanského průkazu, - název příslušné funkce, o kterou se zájemce
uchází, - datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Platové zařazení: 9.-10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací ve veřejných službách a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
kterým se stanoví kvalifikační předpoklady (platové rozpětí Kč 19730,-Kč až 28920,- Kč
21260,- Kč až 31240,- Kč podle započtu let odborné praxe)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 13.00 hod. dne 10.03.2020
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně v uzavřené obálce na podatelnu MěÚ;
na adresu Město Nový Bor, nám. Míru l, 473 01 Nový Bor.
Obálku označte textem : „Výběrové řízení – úředník stavebního řízení“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu


Profese

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Tip: poslat známému