Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Renata Klenovská DiS.

Lokace

Zlínský kraj, Skaštice

Mzda

25 230 Kč - 37 920 Kč

Telefon

neuvedeno


Popis

Místo výkonu práce Kroměříž
- Náplň práce: zodpovídá za komplexní činnost a koncepci Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, včetně přípravy a tvorby rozpočtu MCZK, činnost MCZK zahrnuje především: metodickou činnost v oblasti péče o památky zahradního umění, zejména přípravy, schvalování a hodnocení odborných metodických materiálů, odborných statí, edukačních programů, přednášek, pracovních seminářů a konferencí, poskytování konzultací apod., edukační činnost v oblasti prezentace památek zahradního umění široké laické veřejnosti, odbornou pomoc pro výkon památkové péče na území Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, odbornou spolupráci a metodickou pomoc na úseku péče o památky zahradního umění ve správě NPÚ, vědecko-výzkumnou činnost v oblasti památek zahradního umění, rozvoj spolupráce NPÚ se zahraničními subjekty v oblasti památek zahradního umění
- požadavky: VŠ vzdělání zahradního, ekonomického nebo univerzitního směru, praxe v oboru předepsaného vzdělání min. 6 let, praxe v řídící pozici min 3 roky, aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem, řidičský průkaz skupiny B, aktivní schopnost a ochota řízení služebního vozu, znalost práce na PC, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, administrativní a organizační schopnosti, manažerské a komunikační dovednosti, kreativní přístup k řešení pracovních otázek a problémů, praxe či další vzdělání v oblasti pedagogiky, prezentace a interpretace kulturního dědictví, památkové péče výhodou
- nabízíme: platové zařazení a ohodnocení dle zák. č. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. plat. třída 13, pět týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity (služební mobil a výhodné tarify pro rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky)
- Typ smluvního vztahu: Jmenování do funkce vedoucího MCZK územního odborného pracoviště, Národního památkového ústavu v Kroměříži na plný úvazek na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
- Požadavky na obsah přihlášky: průvodní dopis (přihláška), motivační dopis, návrh koncepce činnosti MCZK, strukturovaný profesní životopis a kontaktní údaje
- Podmínkou pro jmenování vybraného uchazeče je doložení následujících dokumentů: úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doložení občanské bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů ne starším tři měsíců
- Požadavky na podání přihlášky: Přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte v zapečetěné obálce nejpozději do 15.11.2019 do 11 hodin na podatelnu na adrese:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, k rukám Ing. Nelly Komendové, ředitelky, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.
Na obálku vyznačte: NEOTVÍRAT: Výběrové řízení na pozici vedoucího MCZK při NPÚ, ÚOP v Kroměříži
- Informace k organizaci výběrového řízení: Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni na druhé kolo, které bude probíhat formou pohovoru před výběrovou komisí jmenovanou ředitelkou NPÚ, UOP v Kroměříži.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu.
Podáním přihlášky do výběrového řízení dává zaměstnanec souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem realizace to

Profese

Zahradní a krajinní architekti

Tip: poslat známému