Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Jednosměnný provoz


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Jana Čechová

Lokace

Královéhradecký kraj, Klášterská Lhota

Mzda

22 980 Kč - 33 790 Kč


Popis

VEDOUCÍ ODBORU INVESTIC A MAJETKU
Pracovní náplň:
- řídící činnost odboru
- komplexní správa movitého a nemovitého majetku
- plánování a řízení investic, oprav a rekonstrukcí majetku města
- administrace přijatých dotací v oblasti investic
- zajišťování realizace a evidence zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek, včetně výběrových řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
- koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt
- investiční činnost na úseku silničního hospodaření ve věci místních komunikací a veřejně účelových komunikací včetně pasportu místních komunikací ve vlastnictví města
- metodické řízení činnosti Technických služeb města Hostinné, p. o.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
Místo výkonu práce: Hostinné
Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22.980 Kč do 33.790 Kč)
Příplatek za vedení: 7.000 Kč
Osobní ohodnocení: možné po 3 měsících
Možný nástup: 01.03.2020
Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat český jazyk)
- fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
- plná svéprávnost
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s maturitou (ekonomického nebo technického směru výhodou)
Další požadavky:
- praxe s vedením kolektivu (manažerské schopnosti)
- znalost zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek
- orientace v problematice řešení majetkoprávní agendy a správy nemovitostí
- orientace v problematice dotačních programů
- schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
- vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
- vynikající komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
- loajalita vůči zaměstnavateli, flexibilita a spolehlivost
- pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
- pokročilá znalost práce na PC - MS Office
- řidičský průkaz sk. B
- praxe v obdobné pozici a základní odborná způsobilost výhodou
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce připojte:
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
b) motivační dopis
c) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 24.02.2020 v 11:00 h, na adresu:
Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Uzavřenou obálku označte heslem: "Výběrové řízení - vedoucí OIM".
Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteř

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému