Tento inzerát už neplatí, vyhledejte aktuální:
Kategorie:
Směny:

Pružná pracovní doba

Vhodné pro:

Absolventy


Datum vložení

vložen před 0 měsíci

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Bc. Martina Janšová

Lokace

Moravskoslezský kraj, Ostrava

Mzda

21 480 Kč - 32 290 Kč


Popis

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 2
1. kontakt: Přihlášku a níže uvedené materiály doručte osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 17. 10. 2019 na adresu:
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přihlášku včetně níže uvedených dokumentů lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Požadavky:
- Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), komunikační schopnosti na výborné úrovni.
- Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách výhodou.
- Vysokoškolské vzdělání - zaměření všeobecné, ekonomické nebo technické.

Charakteristika vykonávané práce:
- Zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy, zejména agendy Service Desk a Komunikace s příspěvkovými organizacemi.
- Koordinuje činnosti kontaktního místa první úrovně podpory Service Desku.
- Zajišťuje provoz a rozvoj Portálu kraje, centrálního místa pro komunikaci a spolupráci kraje, příspěvkových organizací a obchodních společností, koordinuje činnosti spojené s využíváním Portálu kraje.
- Koordinuje činnosti související s informačním systémem pro správu majetku a energetický management.
- Organizuje a případně vede školení uživatelů, dohlíží na tvorbu uživatelských příruček.
- Sleduje efektivní využívání aplikace a podílí se na jejím rozvoji.
- Zajišťuje komunikaci s dodavatelem systému.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Profese

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Tip: poslat známému