Směny:

Pružná pracovní doba


Datum vložení

vložen před 23 dny

Typ úvazku

Plný úvazek

Webové stránky

neuvedeno

Kontaktní osoba

Ing. Simona Hrachová

Lokace

Hlavní město Praha, Praha

Mzda

51 188 Kč - 55 000 Kč


Popis

Ředitel Kloknerova ústavu, ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Výzkumný pracovník post-dok ze zahraničí pro mobilitu v Kloknerově ústavu ČVUT v rámci OP VVV, výzvy č. 053, klíčová aktivita 01 Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Náplň práce:
- výzkumná činnost v oblasti hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí, po období 12 měsíců s předpokládaným nástupem v období leden až červen 2021
- spolupráce na výzkumných projektech a publikování výstupů výzkumu
- během mobility minimálně dvě aktivní účasti na konferenci, semináři, workshopu apod. organizovanými ČVUT v Praze
- spolupráce s projektovým manažerem na průběžných a závěrečné zprávě týkajících se mobility

Uchazeč musí splňovat všechny následující podmínky- uchazeč musí:
- být výzkumným pracovníkem, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle lnternational Standard Classification of Education) maximálně 7 let před datem zahájením mobility - dokládá se kopií diplomu o udělení titulu a motivačním dopisem v angličtině, ve kterém se uvede předpokládaný termín a nejpozdější termín zahájení mobility.
- mít zkušenosti v oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí (aplikace metody dílčích součinitelů; aplikace pravděpodobnostních postupů při ověřování spolehlivosti stavebních konstrukcí; pravděpodobnostní modelování materiálových vlastností,
geometrických veličin, účinků zatížení a modelových nejistot) - dokladuje se motivačním dopisem v angličtině a profesním životopisem v angličtině se seznamem odborných publikací za poslední tři roky, prokazujícími výzkumnou činnost mimo území ČR.
- mít dobrou znalost angličtiny - dokládá se profesním životopisem v angličtině -
Vysvětlivky viz 2. strana (nebo poslední strana).
Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři stejný význam.
Dokument je platný dnem vydání
uvedením informací např. o absolvování stáže nebo jazykového pobytu, odbornými články v angličtině, účastí na zahraničních konferenci apod.
-předložit harmonogram mobility na 12 měsíců.

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích pod značkou NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK PRO PRACOVNÍ POBYT POST-DOKŮ ZE ZAHRANIČÍ V ČR, OP VVV č. 053 na adresu ČVUT, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6, PSČ 166 08, k rukám Ing. Simony Hrachové s datem doručení do 28. září 2020.
Vybraní uchazeči mohou být pozváni na osobní pohovor, popřípadě na online pohovor. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Profese

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách

Tip: poslat známému