Práce 1job.cz

Všechny publikované články od nejnovějšího po nejstarší:

Oznámení o ukončení zaměstnání občana EU
Práce v noci a lékařské prohlídky
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci
Nemoc ve výpovědní lhůtě v zaměstnání
Nástup do zaměstnání po mateřské dovolené
Péče o osobu blízkou a evidence na úřadu práce
Rizikové práce dle kategorizace
Co dělat se zaměstnancem, který nechodí do práce
Souběh dvou zaměstnání
Evidence na úřadu práce a nemocenská
Práce při plném invalidním důchodu
Vyřazení z evidence úřadu práce
Kdy se nahlásit na úřad práce
Návrat do práce po rodičovské dovolené
Přeřazení zaměstnance na jinou práce
Průměrný čistý výdělek pro úřad práce
Dohoda o provedení práce a exekuce
Výpověď ze zaměstnání ze zdravotních důvodů
Zdanění a odvody u dohody o provedení práce
Přeřazení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Důležité osobní překážky v práci
Kdy chodí kontrola práce neschopných
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnance
Hlavní pracovní poměr a dohoda o provedení práce
Poděkování za dlouholetou práci
Přestávka v práci dle zákoníku práce
Souběh více dohod o provedení práce
Ukončení dohody o provedení práce + vzor
Lékařský posudek pro zdravotní způsobilost k práci
Příplatek za práci v noci
Dohoda o provedení práce + vzor
Povinnosti spojené s výpovědí cizince
Kategorizace prací podle profese
Odchod do starobního důchodu, co udělat v zaměstnání
Jak napsat životopis po mateřské dovolené
Jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání
Oznámení o nástupu do zaměstnání
Oznámení o nástupu do zaměstnání OSSZ
Práce na dohodu o provedení práce jako hlavní zaměstnání
Odpověď uchazeči o zaměstnání
Příslib zaměstnání pro úřad práce
Nástup do zaměstnání ve svátek, sobotu či neděli
Odmítnutí uchazeče o práci
Péče o osobu blízkou a zaměstnání
Příspěvek na dojíždění do zaměstnání
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Žádost o rodičovskou dovolenou v zaměstnání
Nekolidující zaměstnání při podpoře
Co je nekolidující zaměstnání
Zaměstnání malého rozsahu a zdravotní pojištění
Vdovský důchod a zaměstnání
Jak podat výpověď ze zaměstnání dohodou
Ztráta zaměstnání a hlášení skutečnosti na úřadu práce
Zaměstnání při plném invalidním důchodu
Krádež v zaměstnání
Rodičovský příspěvek a zaměstnání
Nárok na dovolenou při změně zaměstnání
Předčasný starobní důchod a zaměstnání
Otec na mateřské dovolené a zaměstnání
Předčasný starobní důchod a zaměstnání
Neomluvená absence v zaměstnání
Co je zaměstnání malého rozsahu
Souběh starobního důchodu a zaměstnání
Ochranná lhůta po ukončení zaměstnání ve zkušební době
Zaměstnání při rodičovské dovolené
Preventivní prohlídky v zaměstnání
Kdy změnit zaměstnání
Přestávky v zaměstnání: Víte, na co máte jako zaměstnanec nárok?
Nárok na volno při hledání zaměstnání
Zdravotní prohlídka při nástupu do zaměstnání
Odpovědnost za škodu při výkonu zaměstnání
Jak podat výpověď ze zaměstnání dohodou
Šikana v zaměstnání
Maturita při zaměstnání
Žádost o zprostředkování zaměstnání
Jak zvládat stres v práci
Maturita při zaměstnání
Pojištění odpovědnosti v zaměstnání
Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání
Vyměřovací základ ze zaměstnání: Co to je a jak se vypočítá
Neplacené volno v zaměstnání
Studijní volno při zaměstnání
Kdy oznámit těhotenství v zaměstnání
Jak napsat žádost o práci
Jak dlouho můžu být na Úřadu práce
Jaké doklady na Úřad práce
Částečný invalidní důchod a zaměstnání
Jak se platí práce ve svátek
Jak sepsat výpověď z práce
Podnikání při zaměstnání na živnostenský list: Jak na to s chladnou hlavou
Jak na sobě pracovat při depresi? Soustřeďte se na maličkosti.
Jak napsat průvodní dopis
Jak správně napsat životopis tak, aby vás dostal na pohovor
Jsme s Vámi na Messengeru
Návod: Jak vytvořit/upravit profil uchazeče na pracovním portálu 1Job.cz
Návod: Registrace uchazeče na pracovní portál 1Job.cz
Den otevřených dveří pro uchazeče
Dohoda o provedení práce – novela
Pan a paní Jobovi se představují