Právo

Pracovní pozice na 1job.cz od nejnovějších:

Vyšší soudní úředník Asistenti soudců Exekutorský koncipient / koncipientka Referent správního a sociálního odboru - zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku Právník/právnička technické univerzity v liberci Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení Asistent/ka soudce okresního soudu v chebu pro úsek občanskoprávní - opatrovnický Podnikoví právníci Advokátní koncipienti Právník - právnička Asistent/asistentka soudce/soudkyně konkursního a insolvenčního úseku Právník a pověřenec pro ochranu osobních údajů Metodik / metodička vymáhání pohledávek v odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek Detektiv od - kamerový systém Podnikový právník/právnička Asistent/ka advokáta Advokátní koncipient/ka Podnikoví právníci Detektivové prodejny Detektivové prodejny Detektivové prodejny Detektivové prodejny Detektivové prodejny Notářský koncipient -ka Asistent/ka soudce Referent/ka úseku strategického řízení a právního Advokátní koncipienti Podnikoví právníci Guard- strážný/ pracovníci ostrahy Zaměstnanec trestního oddělení Notářský/á koncipient/ka - notářský/á kandidát/ka. Notářský tajemník/ce - administrativní pracovník. Asistent/ka soudce Asistent/ka v právním oddělení Podnikoví právníci Podnikoví právníci