Právo

Pracovní pozice na 1job.cz od nejnovějších:

Personalista / personalistka Notářský/á tajemník/ce - administrativní pracovníci Právník Ostatní specialisté v oblasti práva Právník- vedoucí oddělení náhrad škod Referent/ka právní agendy (právníka/právničky) odboru zdravotnictví Právník/právnička - vrchní ministerský rada oddělení rozvoje elektronizace justice odboru elektronizace justice Právník/čka vř 38/2019 -prodloužení termínu podání přihlášek Právnici Vrchní ministerský rada oddělení administrace justičních systémů odboru elektronizace justice Právní praktikant Referent/referentka oddělení kontroly ii. odboru kontroly (právník) Právník města rosice Vyšší soudní úředníci Samostatná právnička/samostatný právník Právnička/právník odboru školství, mládeže a sportu Právnička/právník odboru školství, mládeže a sportu Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti Právník/právnička - vrchní ministerský rada oddělení justičního dohledu odboru dohledu a kárné agendy Právník/právnička - vrchní ministerský rada oddělení boje proti korupci odboru střetu zájmů a boje proti korupci Právník na odboru právním a organizačním Právník Asistent/ka soudce pro občanskoprávní úsek a trestní úsek Právník Ostraha na cctv a market 100 kč/hod. + 100 kč stravenky Právník/právnička do oddělení dopravních nehod a dopravních přestupků s návykovými látkami Právní asistent (it sféra) Detektiv od-kamerový systém Zapisovatelé Právník/právnička do oddělení pozemních staveb Právník odborného sociálního poradenství Řídící pracovníci v právní oblasti Vyšší soudní úředník/úřednice Firemní právník Odborný bezpečnostní pracovník Právník/právnička právnička oblastního inspektorátu práce pro plzeňský kraj a karlovarský kraj se sídlem v plzni Zapisovatel/zapisovatelka Krajský koordinátor Referent/ka oddělení registru oznámení o střetu zájmů Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti Odborný rada: právník oddělení právní služby přímých plateb a sot Advokátní koncipienti Office manažer/ka Protokolující úředníci Vykonavatel soudního exekutora Bezpečnostní pracovníci pochůzky Bezpečnostní pracovníci velínu Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení Marketingově-obchodní pracovník Referent/ka podatelny Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Podnikoví právníci Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Chief legal officer Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Asistent soudce Integrity&compliance manager/sr integrity&compliance manager Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Detektiv v obchodě (v obchodním domě) Bezpečnostní pracovníci velínu Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur Asistent/ka soudce Odborný rada: právník oddělení právní podpory lpis a veřejných zakázek Podnikový právník Advokátní koncipient ak2044 Firemní právník/čka