Výchova a vzdělávání

Pracovní pozice na 1job.cz od nejnovějších:

Lektor/ka anglického jazyka Lektor / lektorka německého jazyka Učitel/ka odborných předmětů Učitel odborných předmětů oboru mechanik opravář motorových vozidel Lektor/ka anglického jazyka Lektor/ka angličtiny - rodilý mluvčí/ english native speaker Učitel odborných předmětů elektechnických - zaměření slaboproud Učitel/ka výpočetní techniky Učitel/ka odborných předmětů Učitel/ka m,čj,aj,př Lektor / lektorka floristiky Etoped/psycholog Učitel matematiky a fyziky Speciální pedagogové Rodilá/ý mluvčí - učitelé aj Učitel odborných předmětů elektechnických - zaměření slaboproud Učitelé hudební výchovy Učitel/ka pro 1. stupeň zš Asistent/ka pedagoga Učitel/učitelka českého jazyka Učitel/ka sš - anglický jazyk a český jazyk Učitel/ka Učitel odborných předmětů elektechnických - zaměření silnoproud Učitel/ka 1. stupně zš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka odborných elektrotechnických předmětů - iot specialista Pracovníci při dozoru na atrakcích Školní asistent Učitel/ka odborných elektrotechnických předmětů - kybernetika Vychovatelé školní družiny Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka autoškoly Lektor/ka preventivních aktivit pro karlovarský kraj Lektoři dalšího vzdělávání Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka praktického vyučování - strojní dílna Učitel/ka Učitel / učitelka odborných uměleckých předmětů Učitel/ka-speciální pedagog k dětem s tmp+auti Asistent/ka pedagoga Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů Učitel/ka odborných předmětů sš - obor truhlářské práce a zednické práce Učitel/učitelka 2. stupně zš Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka mš Učitel/ka mš Učitelé na 1. stupni základních škol Pečující osoba v dětské skupině Vychovatel/ka Učitel/ka odborných elektrotechnických předmětů - slaboproud Učitel/ka na 2. stupni zš - čj, nj Učitel/ka odborných předmětů pro strojírenské obory Učitel/ka odborných elektrotechnických předmětů - slaboproud/silnoproud Učitel/ka 1. stupně Učitel mateřské školy Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel / učitelka jazyků Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka odborných předmětů ( učební obor kuchař ) Učitel/ka v mateřské škole Učitel / učitelka tělesné výchovy Učitel,- ka španělského jazyka Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka mš Učitel/ka i. a ii. stupně zš. Učitel/ka střední školy - aprobace ma, fy, it Učitel/ka s aprobací tělesná výchova - anglický jazyk - informatika - matematika Učitel/ka odborných předmětů zaměřených na autooprávárenství Učitel/ka odborných ekonomických předmětů Učitel / učitelka odborného výcviku pro obor číšník/servírka - barman/barmanka Učitel/ka ict Pedagog volného času Učitel/ka v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Sociální pracovníci v oblasti poradenství Učitel/ka odborných předmětů (učební obor kuchař) Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka 1. stupně Učitel,- ka ii. stupně, aprobace přírodopis a chemie Učitel/ka pro ii. stupeň zš Učitel/ka matematika + fyzika pro střední školy Pedagogický pracovník - vyučující na i.stupni zš Lektor a učitel anglického jazyka v mateřské škole Vychovatelé - lektoři jazyků Učitel/učitelka mš Učitel - český jazyk s možnou aprobací občanská výchova, rodinná výchova, dějepis, hudební výchova popř. jinou Učitel/ka hry na klavír Chůva k dětem do tří let Učitel/ka odborných předmětů sš - obor kuchařské práce a cukrářské práce Učitel/ka 1. nebo 2. stupně zš Učitel výpočetní techniky a informatiky Učitel/ka pro i. stupeň zš Učitel 1. st. zš Učitel/ka na prvním stupni základní školy Vychovatelé - lektoři jazyků Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka speciální pedagog v zš pro žáky s mentálním postižením Psychologové Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelé na 1. stupni základních škol Asistent/asistentka pedagoga Učitel/ka informační technologie Učitel(ka) matematiky a ict Učitel ii. stupně: aprobace informatika, fyzika, český jazyk Vyučující španělského jazyka Učitelé v přípravných třídách základních škol Učitelé 1. stupeň Chůva v mateřské škole Učitel/ka 2.stupně Anglicky hovořící asistent/-ka do zš Učitel/ka 1. stupně zš Učitel - učitelka rj Kvalifikovaní vyučující 2. stupně - kontakt: telefonicky, e-mailem. Vychovatel/ka školní družiny Lektor/ka a učitel/ka jazyků na ostatních školách Učitel technického zaměčení (fyzika, matematika technické práce) Sociální pracovník/ce Učitel - učitelka aj Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů Učitel/ka 1. stupně zš Učitel / učitelka mateřské školy Vychovatel/-ka Učitel(ka) anglického jazyka Učitelé matematiky v kombinaci s ict nebo fyzikou Učitel/ka mš Učitel / učitelka pro 1. stupeň zš Asistenti učitelů Asistent / asistentka pedagoga na zš Učitel/ka Učitel/ka informační technologie Učitel / učitelka matematiky Suplent Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - výzkumný pracovník do oddělení pokročilých materiálů 8450 c1(r1) Učitel/ka mš Učitel - učitelka odborně vzdělávacích předmětů - právo ( kriminalistika a bezpečnostní příprava) Speciální pedagog na 0,5 úvazek Učitel/ka-speciální pedagog+asistent pedagoga Učitel - učitelka čj a literatury Učitel/ka tělesné výchovy a anglického jazyka na 2. stupni zš Učitel/ka českého jazyka Asistenti pedagogů Asistent pedagoga Pracovník odborného zacházení ve vězeňství - vychovatel Učitel/ka Učitel/učitelka v mateřské škole Učitel 1. stupně základní školy Učitel odborných předmětů - zaměření logistika a doprava Učitelé odborného výcviku - vedoucí Učitelé Vychovatel / ka ve školní družině Učitel/ka tělesné výchovy Učitel / ka všeobecně vzdělávacích předmětů (+ výuka aj) Učitel / učitelka na 1. stupni zš Psycholog Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních Vychovatel/ka v dětském domově - kontakt: tel. (od 8:30 hod.), e-mailem, osobně pouze po vzájemné domluvě. Učitel(ka) v mateřské škole Kvalifikovaný/á učitel/ka 1. stupně základní školy Učitelé v mateřské škole Asistent / asistentka pedagoga zš 1. stupeň Učitel hry na housle Speciální pedagogové Kvalifikovaná psycholožka/kvalifikovaný psycholog Učitelké 1.stupeň Učitel/ka mateřské školy Učitel / ka všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy - aj, nj, čj Instruktor / instruktorka v autoškole Učitel/ka Učitelé na 1. stupni základních škol Kvalifikovaná vychovatel/ka školní družiny Další pedagogický pracovník (učitel) Učitel/ka zš na ii. stupni, aprobace čj, nj, d, p, ch Speciální pedagogové Učitel/ka zš 1.stupeň Učitel/ka autoškoly Učitel/ka odborných předmětů it Sociální pracovník People experience specialist Učitel/ka odborného výcviku pro obor ošetřovatel Vychovatel / ka ve školní družině Asistenti pedagogů Učitel i. stupně zš Lektor/ka anglického jazyka - předškolní programy Učitelka / instruktor/ka autoškoly Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka odborného výcviku pro obor kuchař - číšník Pracovník/ce v sociálních službách Referent - sociální pracovník oddělení sociální prevence odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Pedagogický pracovník - rodilý mluvčí Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - odborný asistent pro katedru sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagog Učitel,- ka 2. stupně zš Učitel/ka - anglického jazyka na 2. st. zš Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka pro 1. stupeň zš Učitel odborných předmětů - obor sociální činnost Asistent,- ka pedagoga Učitel/ka odborných předmětů - automatizační technika Učitel/ka pro 2. stupeň zš - přírodovědné předměty (ch, f, př, m, ivt); humanitní předměty (aj, nj, rj) ebeny tv *sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách - novoměstsko a bystřicko Učitel/ka všeobecných předmětů Učitel předmětů "obor strojírenská výroba, automatizace" Učitel českého jazyka a literatury Lektoři dalšího vzdělávání Učitel/ka - různé aprobace Učitel/ka základní školy Učitel/ka všeobecných předmětů Sociální pracovník/ce, pracovník/ce v soc. službách - nzdm zastávka telč Učitel/ka odborných předmětů - strojírenství Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Učitel/-ka všeobecně vzdělávacích předmětů sš - český jazyk Učitel / učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. - aprobace či kombinace m,ict,tv,vo,vv,d Učitel/učitelka na 1. stupeň zš Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka sš - matematika a fyzika Učitel / učitelka 1. stupně Učitel/ka odborného výcviku - obor automechanik Pedagogičtí psychologové Učitel/ka odborných truhlářských předmětů Učitel/ka 1. stupeň Učitel/ka 2. stupně Učitel/ka odborného výcviku - obor autoelektrikář Vychovatel / vychovatelka šd Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Učitel/ka sš - český jazyk a němceký jazyk Učitel/ka - matematika Asistent/ka mateřské školy Učitel tělesné výchovy Vychovatel/ka Asistent/ka pedagoga (vychovatele domova mládeže) Učitel / učitelka na 2. stupni zš Vychovatel/ka pro školní družinu Učitel 2.stupně - český jazyk- německý jazyk/občanská výchova Asistent/ka základní školy Učitel/ka 2. stupeň - tv, m, z, pč, aj, nj, čj Vychovatel/ka pro školní družinu Učitel/ka odborného výcviku - obor mechanik seřizovač Učitel - učitelka mš Učitel/ka sš - ekonomické předměty Asistent pedagoga Učitel/ka matematiky, nejlépe v kombinaci chemie Učitel / učitelka mateřské školy Speciální pedagog/žka Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol Učitel/ka - kontakt: tel. či e-mailem. Učitel/ka odborného výcviku - obor elektrikář Učitel/ka přírodopisu, chemie, fyziky Lektor angličtiny - rodilý mluvčí Učitel/ka na 2. stupni zš - čj, nj Učitel/ka 1. stupně Učitel/-ka ii. st.zš - předmětu čj Speciální pedagog Učitel/ka v mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka mš Učitelé ii. stupně Učitel hry na elektrickou a basovou kytaru Učitelka mateřské školy Učitel/učitelka odborného výcviku pro obor pečovatelské služby Učitel/ka anglického jazyka na 1. stupni zš Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání Učitelé na 1. st. základních škol Učitel/učitelka odborného výcviku pro obor cukrář Učitel-ka 1. stupně zš Učitel práva a ekonomie Učitel/-ka zš - 2. stupeň - aprobace m, ch, aj, nj, př, inf Učitelé i. stupně Učitel hry na klavír Učitel hry na bicí nástroje Učitel/-ka anglického jazyka Učitel/ka pro ii. stupeň Učitel,- ka 1. stupně zš Vychovatelka - dpp Učitel jazyka anglického Učitel/ka pro ii. stupeň Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka pro ii. stupeň Učitelé odborného výcviku pro obor truhlář Ředitel/ředitelka základní školy a mateřské školy hostašovice, příspěvková organizace Asistent/ka pedagoga (1x mš, 1x zš) Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Učitel/ka fyziky pro střední školu - kombinované lyceum a učitel/ka odborných předmětů (materiály, technické kreslení, technologie) - umělecký kovář Učitel/ka českého jazyka na sš Vychovatel/ka školní družina, školní klub Učitel/ka matematiky *učitel odborných předmětů ekonomických Učitel/ka - matematika Učitel/ka odborných technických předmětů pro obor strojírenství1,9,2020 Speciální pedagog - učitel ve speciální třídě mš Školní asistent/ka Školní asistent Asistent/ka pedagoga do zš Učitelé na 1. st. základních ško Učitel/ka v oblasti předškolní výchovy Pracovník/ce do nízkoprahu pro děti a mládež - maják luka nad jihlavou Učitel - učitelka Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - pracovník vědy a výzkumu do oddělení modelování 8230 c2 (r2) Učitel/ka mš Učitel odborného výcviku - obor zedník Lektor/ka anglického jazyka Speciální pedagog v oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče Učitelé mš Učitel/ka webového designu a grafiky Učitel/učitelka 1. stupně základní školy Učitel/ka dějepisu Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - čjl a aj; čjl a dějepis Učitel/ka aj Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka odborného výcviku pro obor číšník, gastronomie Učitel / učitelka odborných předmětů - elektro Vychovatel/ka Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka odborných předmětů - elektro - slaboproud Učitel/ka čj Učitel/ka ekonomiky Učitel/ka odborných předmětů elektrotechnických Vychovatel/ka Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - tělocvik, biologie Učitel/ka 2. stupni zš - český jazyk + dějepis Mistr/mistrová odborného výcviku Učitelka mateřské školy Učitel odborného výcviku - elektro Montessori asistent/ka a rodilý/á mluvčí Učitel/ka elektro Učitel/ka 1. stupně Instruktoři autoškoly Učitel/ka matematiky Školní psycholog / školní psycholožka Učitel/ka odborného výcviku - zámečník Učitel/ka na 1. stupni základních škol Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka tělesné výchovy Kvalifikovaná učitelka mš Speciální pedagog / pedagožka Učitel/ka 2.stupně - čj Učitel mš Učitel/ka občanské nauky Vychovatel/ka na dm Učitel / učitelka v mateřské škole Osobní asistent / asistentka Učitel/ka práva Vyučující ii. stupně - aprobace matematika Učitel / učitelka odborných předmětů - strojních Učitel/ka matematiky Speciální pedagog / pedagožka Učitel/ka 1 stupně zš Učitel/ka informační a komunikační technologie Vyučující ii. stupně - aprobace aj Učitel/ka - speciální pedagog Učitelka v dětské skupině, profesionální chůva Sociální pracovník do občanské poradny Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - odborný asistent na katedru anglického jazyka Vychovatel/ka školní družiny Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika Lektor/ka německého jazyka Učitel/ka základní škol Speciální pedagog/žka ve speciálním pedagogickém centru Montessori učitel/ka základní školy Lektor/ka anglického jazyka Učitel/ka i.st. zš, vychovatel/ka ve školní družině Učitelé přírodovědných předmětů Speciální pedagog - učitel mš Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel-speciální pedagog Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/učitelka odborného výcviku - svářečská škola Asistent/ka pedagoga Učitel/ka na 1. stupeň základní školy Učitel zš - 1.stupeň, výchovný poradce Učitel/ka matematiky Učitel/ka pro mš Vychovatel do školní družiny Kvalifikovaný učitel matematiky a fyziky Kvalifikovaný učitel výchov ( 1. nebo 2. stupeň) Učitel/ka mat, zpv, ite Asistent pedagoga Učitel/učitelka odborného výcviku - obor automechanik Speciální pedagog špz (spc) Učitel/ka anglického jazyka - anglický/á rodilý/á mluvčí, učitel/ka zš Učitel/ka anglického jazyku pro 1. a 2. stupeň zš Asistent/ka pedagoga Učitel/ka pro 1. stupeň zš Pedagogický pracovník - vychovatel/ka Lektor/ka anglického jazyka - dpp Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách Učitelé pro základní školu - 1. stupeň Učitel-ka 1. stupně zš Chůva Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel aj Učitel - učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika Učitel/ka matematiky Učitel-ka 2. stupně zš Učitel(ka) 2. stupně základní školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - docent nebo odborný asistent na katedru anglického jazyka Odborná lektorka / odborný lektor Učitel/ka sš - výpočetní technika a obchodní korespondence Vychovatel/ka Asistent/ka vychovatele - noční služba Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol Učitelé na 1. stupni základních škol Fakulta zdravotnických studií - lektor/ asistent /odborný asistent Asistent pedagoga / asistentka pedagoga Učitel/-ka - anglický jazyk Vedoucí kroužku svč Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - lektor, asistent nebo odborný asistent na katedru anglického jazyka Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení Učitel/ka anglického jazyka Učitel/učitelka s aprobací matematika - fyzika pro 2. stupeň zš Učitel/ka Učitel/ka pro 1. stupeň zš Asistent pedagoga Fakulta zdravotnických studií - vědecko-výzkumný pracovník Učitel/ka mš Učitel mš / učitelka mš Učitel/ka - 1.stupeň Učitel/ka pro 1.stupeň základních škol Učitel/ka pro 1. stupeň zš Zástupce/zástupkyně ředitele školy Učitel/učitelka pro ii. stupeň zš - informatika a společenské vědy Učitel/ka 2.stupeň, chemie - přírodopis Učitel/ka na 2. stupni zš Učitelé na 1. stupni základních škol Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/ka 1. stupně zš Ředitel/ka základní školy Učitel/učitelka 2.st. zš, český jazyk, dějepis, anglický jazyk Učitel/ka anglického jazyka Učitel / učitelka mateřské školy Vychovatel/ka - pracovník/ce v dětském koutku Učitel/ka Učitel/ka matematiky a zeměpisu Učitel,- ka odborných předmětů Učitel/ka španělského jazyka Učitel - učitelka mš Učitel,- ka cizích jazyků Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Učitel/ka na 1. stupni zš Zástupce/kyně ředitelky pro mateřskou školu Školní asistent/ka Lektoři německého jazyka Asistent/ka pedagogů Učitel/ka předmětů českého jazyka a literatury *noční asistent pedagoga Učitel základní školy speciální Učitel/-ka pro i. stupeň (aprobace) Učitel/ka 2. stupeň zš Vychovatel/vychovatelka zařízení ústavní a ochranné výchovy Učitelé mš - kontakt: e-mailem Učitel 1. stupně zš Učitel autoškoly - skupina b - nutné učitelské oprávnění pro výcvik v autoškole Učitel/ka pro 1. stupeň zš Učitel/ka 2. stupeň zš Asistenti pedagogů Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Vychovatel/ka pro op janštejn Učitel - učitelka odborných elektrotechnických předmětů Učitel/ka odborného výcviku pro instalatérské obory Lektoři anglického jazyka - předškolní programy Asistent pedagoga Učitel/ka - český jazyk Učitel/ka v mš Učitel/ka teoretického vyučování - strojírenské obory Pedagogové Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální pedagog - psychoped Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/ka teoretického vyučování - stavební obory Učitel Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Učitel - speciální pedagog Učitel - speciální pedagog Pedagogové Lektor/ka aj - předškolní programy Učitel/-ka mateřské školy Vychovatel/vychovatelka Asistent pedagoga se zdravotnickým vzděláním Vychovatel/vychovatelka Učitel/ka mš Didaktik vzdělávacího oboru informatika a informační a komunikační technologie pro střední vzdělávání Učitel - speciální pedagog Chůva Aprobovaný pedagog pro ii. stupeň zš Aprobovaný pedagog na 1. stupni základních škol Učitel/ka (převážně na 2. stupni základní školy), fyzika, matematika Učitel/ka přírodních věd Učitel/ka v mš Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka zeměpisu Učitel/ka českého jazyka a výtvarné výchovy Učitel - učitelka pro 2.stupeň zš Učitel/ka angličtiny Kvalifikovaná učitel/ka zš pro 1.stupeň Učitel 1. stupně Učitel/ka 2. stupně zš Asistent/ka pedagoga Učitel/učitelka hv a vv Učitel/ka speciální třídy 2. stupně zš Pracovnice v dětském koutku Učitel/ka informační a komunikační technologie Učitel/ka anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova Učitel/ka matematiky pro 2. stupeň zš Učitel/ka matematiky Učitel/ka matematiky a informatiky na 2. stupni základní školy Speciální pedagog Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/učitelka fyziky a dílen Vychovatel/vychvatelka na domově mládeže Učitel na 2. stupni m, fy, čj, vv, hv Učitel/ka 2. stupeň - chemie/přírodopis Učitel/ka tělesné výchovy Asistent/ka pedagoga v mš Učitel/-ka informačních technologií Učitel/ka odborných předmětů (ekonomie Učitel/ka pro 1. stupeň Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka anglického jazyka a výtvarné výchovy Učitel/ka 2. stupně základní školy Kvalifikovaný učitel/ka 1.stupně zš Učitel/ka zš Učitel/lka - speciální pedagog Asistent/ka učitelů Učitelé nj, čj Asistenti pedagoga se zdravotnickým vzděláním Učitel/ka českého jazyka Učitel čj Učitel/ka hry na housle Sociální pracovník/ice - vedoucí odborného sociálního poradenství Učitel/ka 1. stupně zš Asistent/ka pedagoga Speciální pedagog/žka Vychovatel/ka ve školní družině Učitel/ka 1.stupně zš Zástupce/zástupkyně ředitele Učitel/ka 1. stupně zš Ředitel/ka mateřské školy Učitel/ka čj Učitel/ka odborných předmětů ict Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga Učitel / učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy Ředitel/ka mateřské školy Učitel / učitelka mš Učitel/ka odborného výcviku oboru zedník a obkladač Učitel/ka ekonomiky a účetnictví na sš Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka - hra na hudební nástro -klavír a hudební výchova Učitel/ka "přírodní vědy v anglickém jazyce Učitel/ka mš Učitelé na 1. stupni základních škol Pracovníci odborného zacházení ve vězeňství- vychovatelé Učitel ict v kombinaci s matematikou nebo fyzikou Asistent/ka pedagoga zš Učitelé 1. stupně Učitel(ka) odborného výcviku pro obor kuchař - číšník Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka - anglický jazyk Vychovatel/ka Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Asistent pedagoga - noční vychovatel Učitel/ -ka Odborní lektoři Učitel/ka mš Učitel/ka odborných předmětů studijního oboru stavebnictví-pozemní stavby a učebního oboru zedník Vychovatel / vychovatelka školní družiny Učitel/ka střední školy Učitel / učitelka aj Péče o děti a domácnost Asistent znalecké činnosti - ústav znalectví a oceňování Učitelé na 1. st. základních škol Učitel/učitelka matematiky Sociální pracovník/pracovnice Učitel/-ka anglického jazyka Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka 1.stupně Učitel anglického jazyka na střední škole Učitel/ka odborného výcviku pro obor elektrikář Učitel/ka i. stupeň - suplent Učitel/ka - speciální pedagog/žka Vychovatel/ka pro domov mládeže Vychovatel -ka Učitel informatiky a administrativy na střední škole Učitel/ka 2. stupně zš Učitelé mateřské školy Učitel/ka př Učitel/ka čj, ov Denní vychovatel/ka Učitel/-ka 1.st. Učitel odborných předmětů na střední škole Učitel odborných předmětů na střední škole Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel českého jazyka (a dějepisu) na střední škole Učitel/ka Vedoucí vychovatel/ka pro domov mládeže Učitel/ka odborného výcviku pro obor instalatér Učitel/ka tělesné výchovy Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Učitelé na 1. stupni základních škol Speciální pedagog - mgr. , státní zkouška logopedie ( nutný požadavek) Učitel/ka i. stupeň Učitel/-ka anglického jazyka Učitel/ka pro 2. stupeň základní školy se zaměřením na tělesnou výchovu Učitelka v mš Učitel praktického výcviku v autoškole Speciální pedagog/psycholog Sociální pedagog Učitel/-ka matematiky a fyziky Školní asistent/ka Učitel odborných předmětů na střední škole Učitelé mš Učitel/ka 1. stupně Učitel/učitelka anglického jazyka pro zš Učitel / učitelka pro 1. stupeň zš Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace zeměpis pro ii. a iii. stupeň Učitelé odborného výcviku pro obor kuchař, kuchař-číšník, prodavač Kvalifikovaný učitel/ ka Učitel/ka mš do logopedické třídy Vychovatel /ka ve školní družině Speciální pedagogové Asistent/ka učitele Lektoři angličtiny - rodilý mluvčí / english teacher - native speaker Lektoři anglického jazyka Učitel/ka aj/z pro 2. stupeň Kvalifikovaný učitel/ka 2. stupně zš, obor čj, obor aj Učitel-ka 1.stupeň zš Učitelé i. stupně zš Učitel -ka mateřské školy Lektro/ka kurzu čtení technických výkresů Speciální pedagogové Lektor pro výuku rekvalifikačního kurzu Učitel/ka předškolní výchovy v mš (teacher for early years) Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Učitel českého jazyka, dějepisu a občanské nauky Lektor/ka anglického jazyka - dpp Učitelé ii. stupně zš (matematika, informatika, zeměpis) Lektor/ka aj Učitel/ka odborných předmětů střední školy, obor užitá malba Anglicky mluvící asistent-ka učitele Učitel/ka 1. stupně zš (zástup za md a rd) Lektor/ka anglického jazyka Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 2. stupně zš s aprobací 2. stupeň (matematika, chemie) s úvazkem 1,00 Etoped - speciální pedagog/žka Učitel/ka 1. stupně zš s aprobací 1. stupeň s úvazkem 1,00 Učitel/ka 2. stupně zš Montessori průvodce - anglický rodilý mluvčí Učitel/ka fyziky Učitel - ka 1. stupně Učitel/ka tělesné výchovy pro ii.stupeň zš Noční vychovatelé Učitel/ka 2. stupně základní školy (aprobace m + pč) Školní psycholog/žka Učitel/učitelka Učitel/ka odborného výcviku kovo oborů Učitelé na vyšších odborných školách Učitelé na 2. stupni základních škol - český jazyk Učitel/ka pro 1. stupeň + pedagogický asistent Učitel/ka 1.stupně Učitel/ka odborného výcviku pečovatelské práce Učitel/-ka anglického jazyka (+další aprobace vítána) Vedoucí učitel/ učitelka v mš Učitel/ka odborného výcviku gastro oborů Učitel/ka 2.stupně - matematika + např. informatika Učitel/ka odborného výcviku - učebního oboru zedník Učitel/ka 2. stupně zš Učitel/ka odborných teoretických předmětů pečovatelské práce Učitel/ka odborného výcviku chovatelské práce Učitel/ka 1. stupně zš Asistent pedagoga Učitel/učitelka výtvarné výchovy pro 1 st. základní školy Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Vychovatel/vychovatelka Lektor anglického jazyka - předškolní programy Speciální pedagogové Pedagogický dozor Učitel/ka odborných předmětů stavebních - tesař Učitel/ka i. stupně Učitel/ka 2. stupně - matematika Učitelé 1. stupně a učitelé 2. stupně zš Učitel/ka anglického jazyka Noční vychovatel/ka v domově mládeže Učitel základní školy se speciální pedagogikou Učitel/ka tělesné výchovy Vychovatel ve vězeňské službě Učitel/ka odborných předmětů - stavební práce Vychovatelé Vychovatel/ka Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/ka odborného výcviku - stavební práce Učitelé fyziky Učitelé odborného výcviku - elektro slaboproud Učitel/ka - český jazyk a anglický jazyk Učitel / učitelka hry na klavír a korepetitor / korepetitorka Lektor anglického jazyka - předškolní programy Lektor/ka anglického jazyka - předškolní programy Lektor/ka anglického jazyka - předškolní programy Učitel/ka mš Učitel/ka fyziky na zš Učitel/ka odborného výcviku - obor cukrář, pekař Učitel/ka ruského jazyka pro ii.stupeň zš Učitel 1. stupně zš Učitelé odborného výcviku oboru "obráběč kovů" Učitel 1. a 2. st.: čj, aj, nj, dějepis, hv Terénní pracovník, pracovnice - asistent-ka pro rodiny Doučovatelé (dpp) Lektor/ka anglického jazyka - předškolní programy Speciální pedagogové Učitel/ka odborného výcviku - obor kuchař, číšník Učitelé i. stupně Učitelé v oblasti předškolní výchovy Lektoři anglického jazyka (dpp, dpč) Učitel / učitelka 1. stupně zš Ředitel/ředitelka základní škola a mateřské škola Učitel/ka 2. stupně zš Učitel/ka i.,ii. stupeň Učitel/ka fyzioterapeut pro obor masér ve zdravotnictví Učitel/ka ii. stupně pro zš - m,fy,ch, bi, tv, čj Ředitel/ředitelka základní škola a mateřská škola Učitelé ii. stupně Učitel/ka i. stupně Učitelé na základních školách pro děti se speciálními zvdělávacími potřebami (dpp) Učitel/ka mš Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/ka matematiky zš Asistent/ka školní družiny Učitel/učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů Učitel / učitelka 2. stupně zš Učitel/ka informatiky Keramik/keramička Speciální pedagog / speciální pedagožka Pracovník v sociálních službách Pracovník odborného zacházení ve vězeňství - vychovatel Asistent/ka pedagoga do zš Učitel/ka pro 2. stupeň základní školy - český jazyk Vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka zš a mš veselá Vedoucí/sociální pracovník/ce občanské poradny Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka informatiky Učitel/ka aj Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka matematiky Učitelka mateřské školy Učitel/ka mš Učitel/ka matematiky Učitelé na 1. stupni základních škol Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních Lektor anglického jazyka Školní psycholog Učitelé na 2. stupni základních škol Asistent/ka pedagoga Učitel/ka Učitel/ka mateřské školy Asistenti vychovatele v mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka fyziky Učitel/ka matematiky a ikt (informační a komunikační technologie) na střední škole Učitel/ka pro 2. stupeň základní školy - matematika, fyzika Pedagogové volného času Vychovatel/ka ve školní družině Lektoři aj Učitel/učitelka Učitel/ka 1. stupně Chůva , hospodyně Lektoři aj Učitel/ka 2. stupně - aprobace český jazyk Učitel/ka 2. stupně - aprobace matematika Asistent/ka pedagoga Učitel/ka angličtiny pro druhý stupeň zš Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka na 1. stupni základní školy (teacher for primary school) Učitel/-ka odborných strojírenských předmětů Učitel/ka základní školy (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Učitel/-ka českého jazyka a literatury Pedagog český jazyk ii. stupeň Učitel/-ka odborných stavebních předmětů Učitel/-ka informační a komunikační technologie Kvalifikovaný pedagog pro mš Učitel/-ka anglického jazyka Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech Učitel/ka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Učitel/ka 1. stupeň zš Speciální pedagog Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka mateřské školy Lektor / lektorka anglického jazyka- dpp Učitel / učitelka odborného výcviku a praxe - obor nástrojař a strojírenství Lektor / lektorka německého jazyka- dpp Učitel/ka matematiky pro 2. stupeň Učitelé mateřské školy Učitel/ka mš Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví Učitel/ka výtvarné výchovy pro 2. st. zš Učitel/ka výchovy k občanství pro 2. st. zš Učitel/ka fyziky pro 2. st. zš Učitel/ka zeměpisu pro 2. st. zš Učitel/ka tělesné výchovy pro 2. st. zš Učitel/ka hudební výchovy pro 2. st. zš Učitel španělskkého jazyka pro 2. st. zš Učitel/ka mateřské školy Učitel/učitelka literárně dramatického oboru Lektoři anglického jazyka Lektor / učitel Učitel(ka) 2. stupně s aprobací fyzika, chemie Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Učitel/učitelka 1.stupeň na základní škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka - 2. st. zš Asistent pedagoga Učitel/ka pro ii. stupeň základní školy Učitel/ka - 1. st. zš Učitel- učitelka hry na flétnu, saxofon Učitel/ka 2. stupně - čj Učitel odborných elektro předmětů Učitel/-ka čjl Lektor/ka jazykové školy Učitel/ka 1. stupně základní školy Vychovatel/ka na škole v přírodě Učitelé aj Učitelé v oblasti předškolní výchovy Lektor jazyků Učitel/ka chemie Učitel/-ka strojírenství Učitel/ka aj, mat, čj, rj, ict Asistenti pedagogů Učitel - učitelka hry na klavír Učitel/ka aj Učitelé na 2. stupni základních škol Sociální pracovník/ce Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách Učitel/ka aj Učitel/ka informatiky Pedagovové na klavír Učitelka,vychovatelka Učitel/ka dějepisu a angličtiny Učitel/ka informatiky a programování Učitel/ka na 2. stupeň zš (matematika, fyzika) Speciální pedagogové Učitel/ka matematiky a informatiky pro ii. stupeň základní školy Učitel/ka 1. stupně základní školy Učitel/ka matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a hudební výchovy ii. stupně Učitel/ka s aprobací pro ii. stupeň základní školy (fyzika, informatika, matematika, přírodopis) Učitel/ka střední školy - aprobace ma, fy, it Učitel/ka odborných předmětů a odborného výcviku-zaměření letecký mechanik Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel - učitelka mš Učitel(ka) ict Učitel/ka tv Učitel - učitelka mš Pedagog 2. stupně - aj,nj, fyzika Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) pracovnice v dětském koutku. Učitel- učitelka i.stupně zš Školní psycholog Koordinátor inkluze Vychovatel - vychovatelka ve šd Učitel/ka 2. st. s aprobací čj s d nebo jiným předmětem Učitel/ka mš Učitelé na 1. stupni základních škol Speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru v sokolově Speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru v karlových varech Učitel(ka) odborných předmětů - strojnictví, technologie Učitel(ka) odborného výcviku - zaměření elektro slaboproud, spojový mechanik, telekomunikační mechanik Učitel(ka) anglického jazyka Učitel(ka)odborných předmětů se zaměřením na elektrotechniku Učitel(ka) českého jazyka Vychovatel/ka Učitel/ka aj pro 2. stupeň + vv Učitel/ka mateřské školy Učitel odborných předmětů elektrotechnických Učitel/ka hry na kytaru Učitel/ka 1. stupeň - tv, z, pč Učitel/ka - 2.stupeň Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka 1. stupně zš Pedagogové volného času -pedagog na sportovní a taneční kroužky - kontakt e-mailem včetně strukturovaného životopisu Učitel/učitelka na 1.st. základní školy Učitel/učitelka na 1.st. základní školy Speciální pedagog Lektor anglického jazyka Učitelka mateřské školy Učitel/ka obecných předmětů Učitel/ka odborných předmětů-cukrář Asistent pedagoga Učitel/ka mš Učitelé na 1. stupni základních škol Učitelé na 2. stupni základních škol (ideálně aprobace dě/čj/nj/aj) Učitel / učitelka mateřské školy Učitel na 2. stupni základní školy Učitel / učitelka mateřské školy Učitel/ka 1. stupně zš Učitelé na 1. stupni základních škol Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel na 2. stupni základní školy Učitel 1. stupně základní školy Pedagog ii.stupně zš Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů Učitel/ka českého jazyka Vychovatel/ka na dm Učitel/ka 1.stupně Lektor a učitel anglického jazyka v mateřské škole Učitel/ka Učitel odborného výcviku Lektor dalšího vzdělávání Učitel sš pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami