Výchova a vzdělávání

Pracovní pozice na 1job.cz od nejnovějších:

Školní asistent / asistentka Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent pedagoga Školní asistent/ka ve školní družině Školní asistenti Asistent pedagoga Školní asistent / ka Asistenti pedagoga - kontakt telefonicky či e-mailem Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Lektor/ka kurzu "rétorika " Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka aj Učitel odborného výcviku pro obor obráběč kovů Lektor/ka kurzu "emoční inteligence " Chůva mš - učitel/učitelka mš Lektor/ka kurzu "efektivní komunikace" Lektro/ka kurzu "asertivní jednání" Asistenti pedagogů - kontakt e-mailem či telefonicky Lektor/ka kurzu "ms word" Pracovníci při dozoru na atrakcích Asistent pedagoga - zš Lektor/ka kurzu "asertivní jednání" Lektro/ka gastronomického kurzu Asistenti pedagogů - kontakt e-mailem či telefonicky Lektro/ka kurzu "techniky vyjednávání" Lektor/ka kurzu "ms excel" Lektro/ka kurzu "komunikace v obtížných situacích" Vychovatel/ka ve vězeňské službě Lektor/ka kurzu "projekční program sema" Učitel/ka matematiky Učitel/ka mš Učitel/ka mš Lektor/ka kurzu "jednání a vyjednávání " Lektro/ka kurzu "efektivní komunikace" Učitel / učitelka sš - matematika, fyzika, informatika Učitel/ka mš Lektor/ka kurzu "byznys software" Učitel/ka mš Lektro/ka kurzu "firemní kultura - housekeeping" Učitel / učitelka psychologie Ředitel/ka mateřské školy sedmikráska, v. špály 7, české budějovice Školní psycholog / psycholožka Lektor/ka kurzu "motivace zaměstnanců" Lektor/ka kurzu "anglického jazyka " Asistent/ka pedagoga Lektor/ka kurzu "ms word pro pokročilé" Speciální pedagog - psychoped Učitel / učitelka mš Lektor/ka aj Učitel na 1. stupni základní školy Fakulta strojní - odborný asistent na katedru částí a mechanismů strojů Asistent/ka pedagoga Asistent/asistentka pedagoga Učitel/ka odborných předmětů pro výuku oboru "praktické sestry" nebo "sociální činnost" Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) Kvalifikovaný asistent pedagoga Učitel/ka výchovně vzdělávacích předmětů Učitelé Asistent/ka pedagoga ve škole Chůva Školní asistent Učitel/učitelka českého jazyka Učitel/ka (ict - matematika - tělesná výchova) Asistent/ka pedagoga - chůva Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních Učitel/ka ii. stupeň Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka mš speciální Vychovatelska ve školní družině Učitel/ka v mš Sociální pracovníci Asistent/asistentka pedagoga Středoškolský /á učitel/ka Učitel odborného výcviku - obor obráběč kovů Lektro/ka jazyků Animátor/ka volnočasových aktivit Lektor/ka německého jazyka Lektor/ka anglického jazyka Lektro/ka účetního programu money s3 v propojení s excelem Školní asistent / asistentka Vyučující matematiky Učitel - učitelka - speciální pedagog Učitel/ka v mš Učitelé hudebního oboru - hra na bicí nástroje Učitelé na 1. stupni základních škol Asistenti pedagogů ( 1. stupeň zš) Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 1. st. zš Vychovatel/ka šd Učitel / učitelka v mš Učitel / učitelka mš Asistent - asistentka pedagoga Učitel/ka mš Lektor češtiny pro cizince Personalista set of values - firemní kultura Učitel/učitelka 1.stupně - aj Asistent/ asistentka pedagoga na 1. stupeň Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka mš Učitel/ka v mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Školní asistent/ka Učitel/ka odborných předmětů se zaměřením na výrobní technologie, analýzu materiálů, kontrolu kvality tisku, počítačovou grafiku, obalovou techniku Učitel střední školy (přednostně aprobace pro m, ict, f a speciální pedagogika resp. v kombinaci s d, rj, aj) Učitelé na 1. stupni základních škol Školní asistent/ka (zástup po dobu nemoci) Učitel/ka 1. stupeň zš Školní asistent/ka v mš Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Školní asistent Asistent/ka pedagoga zš Asistent/ka pedagoga Asistent / asistentka pedagoga Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga v mateřské škole Učitel předškolní výchovy Školní asistent/ka Ekonomická fakulta - docent nebo odborný asistent pro katedru marketingu a obchodu Učitel sš aprobace matematika Asistent/ka pedagoga Sociální pedagog/žka Učitel/ka mateřské školy Učitel/učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů sš - ruský jazyk Asistent/asistentka pedagoga Učitel/ka mš Učitel/ka mš - zástup za md/rd Učitel/ka mš Učitel / učitelka 1. stupeň zš Lektor/ka kurzu windows Učitel/ka mš Učitel / učitelka anglického jazyka Vychovatel/ka - speciální pedagog do výtvarného centra Lektor/ka kurzu ms word Lektor/ka účetní a mzdové problematiky Učitel/ka mš Vychovatel/ka na domově mládeže Učitelé anglického jazyka Školní asistenti v mateřské škole Speciální pedagog Montessori průvodce Učitel/ka zš Školní asistent Učitel/ka tělesné výchovy Asistent pedagoga v mš Kvalifikovaný učitel/kvalifikovaná učitelka 2. stupně se zaměřením na německý jazyk Lektor/ka kurzu ms excel Učitel -ka matematiky a tělesné výchovy Pečující osoba o děti od 2 do 6 let ve skupině Učitel/ka mš Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga v mateřské škole Asistent/ka pedagoga Učitelé mateřské školy Asistent/ka pedagoga Asistenti pedagogů Učitel/ka německého jazyka v libovolné kombinaci Učitel/učitelka mateřské školy Učitel/ka matematiky,fyziky a chemie Učitel/ka 2. stupně zš, aprobace aj-nj Lektor / lektorka floristiky Pedagog volného času Učitel/ka anglického jazyka pro střední školy Poradce pro studenty Lektor,- ka ruského jazyka Vychovatel/ka šd Speciální pedagog pro zařízení sociálních služeb pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra, případně kombinovaným postižením Externí lektor/ka primární prevence - nové město na moravě Učitel/-ka v mš Učitel informačních a komunikačních technologií Učitel odborných předmětů střední školy Učitelé v mateřské škole Učitel/ka chůva ve firemní mateřské školce Učitel/ka tělesné výchovy na základní škole (2 . stupeň) Asistenti pedagogů Učitel/učitelka 1.st. základní školy Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga Učitel/ka (1. a 2. stupeň zš) Asistent/ka pedagoga na 2. stupni zš Učitel/ka chůva ve firemní mateřské školce Asistent/ka pedagoga Účitelé mš Lektor/ka anglického jazyka Asistent/ka pedagoga v mš Pedagog volného času Asistent pedagoga Učitel/ka na 2. stupni Učitel - učitelka Pracovník sociální péče - noční dohled Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Školní asistent / asistentka Asistent/ka pedagoga Lektor/ lektorka kurzu "firemní kultura" Lektor/ lektorka kurzu "hodnocení zaměstnanců" Asistent/ka pedagoga v mš Učitel/-ka střední školy - učitel/-ka odborného výcviku Lektor/ lektorka kurzu "efektivní komunikace" Asistenti pedagogů mš Asistent pedagoga Pečující osoba v dětském koutku Školní asistent/-ka Asistent / asistentka pedagoga- noční vychovatel / vychovatelka Asistent/ka pedagoga Pracovník v sociálních službách (pss) Lektor/ lektorka kurzu "konfliktní situace" Učitel/ka i.stupeň zš Vychovatel denní Učitel / učitelka Pedagogický/á pracovník/pracovnice Učitel -ka pro 1. stupeň zš Učitelé + speciální pedagogika Učitel/ka mateřské školy Učitel/učitelka odborného výcviku Asistent/ka pedagoga zš + školní asistent/ka šd Učitel anglického jazyka Lektor/ lektorka kurzu "motivace zaměstnanců" Učitel/učitelka mateřské školy Učitel/ka mateřské školy - mateřská škola véska Učitel/ka tělesné výchovy Lektor/ lektorka kurzu "asertivní jednání" Pedagogický pracovník/ice Učitelé na 1. stupni základních škol Školní asistent Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka mš Asistent/asistentka pedagoga Učitel/učitelka i. stupně zš Ředitel/ka zš a mš Lektor/lektorka zájmových kurzů (angličtina) Učitel / učitelka mateřské školy Vychovatel -ka Lektoři - fy, che, čj, aj Speciální pedagog, pedagožka Učitel/ka autoškoly Učitel/ka fyziky Učitel, učitelka 2. stupně zš Učitelé na 1. stupni základních škol Sociální pracovník/ pracovník v sociálních službách Školní asistent do mš Učitel/ka ii.st. zš Učitel/učitelka mš Pečovatelka v dětské skupině Koordinátor/ka jazykových kurzů Učitel/učitelka, specializace speciální pedagog Učitel základní školy pro 2. stupeň - anglický jazyk Učitel / učitelka mateřské školy Učitel/ka i. stupně základní školy Učitel/učitelka mateřské školy Učitelé v oblasti předškolní výchovy Vychovatel/ka - terapeut/ka Učitel/učitelka anglického jazyka pro 2. st. zš Učitel/ka mš Školní psycholog/žka Asistent/asistentka pedagoga Učitel/učitelka pro i. stupeň zš Učitel/ka mateřské školy Metodik/čka školního poradenského pracoviště Asistent/ka pedagoga Kvalifikovaná chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Učitel/ka matematiky Učitel/ka španělštiny do dvojjazyčné základní školy Asistent / asistentka pedagoga v mš Asistent/ka pedagoga Lektro/lektorka ma, fy Asistent/ka pedagoga Speciální pedagog - učitel/ka Učitel/ka ekonomických předmětů Asistent/ka pedagoga Školní asistent Učitel/ka přírodovědy, zeměpisu nebo českého jazyka na 2. stupeň zš Lektor/ka jazykové školy Asistent / asistentka pedagoga Asistenti pedagogů Asistent - asistentka pedagoga Učitel/ka i. stupně zš Učitel/ka v mateřské škole Asistent pedagoga All levels pe teacher and bible teacher Lektor/ka kurzu "techniky vyjednávání" Lektor/ka kurzu "efektivní komunikace" Lektor/ka kurzu "asertivní jednání" Učitel/ka 1. stupně Učitel - učitelka hry na saxofon Pečovatel / pečovatelka v jesličkách fitlínek Chůva v mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka - matematika Lektor/ka kurzu "komunikace v obtížných situacích" Lektor/ka gastronomického kurzu Učitel/učitelka německého jazyka Učitel/ka v mš Učitel výpočetní techniky Školní asistent Učitel / učitelka v mateřské školce fitlínek Učitel/ka mš Učitel/ka v mateřské škole Sociální pracovník Učitel/učitelka mateřské školy Asistent pedagoga k žákovi/žákům se svp na běžné zš Učitel/ka mateřské školy Středoškolský/-á učitel/-ka výpočetní techniky Lektor/ka kurzu "firemní kultura- housekeeping" Učitel/ka matematiky a informatiky Lektor/ka kurzu "vedení a koučink zaměstnanců" Asistent pedagoga Učitelka na druhém stupni zš Lektor/ka kurzu "ms word" Lektor/ka kurzu "týmová spolupráce" Lektor/ka kurzu "vyjednávání a argumentace" Sociální pracovníci Učitel/ka 1.stupně zš Wellness poradce-specialisté na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů Školní asistent/ka Lektor/ka kurzu "efektivní komunikace" Učitel/ka 1. stupně zš Asistenti pedagoga Ředitelé mateřské školy vyšní lhoty Speciální pedagog Vychovatel/ka školní družiny a školního klubu Lektor/ka kurzu "ms excel" Asistent/ka pedagoga Lektor/ka kurzu "konfliktní situace" Lektor/ka kurzu "asertivní jednání" Pečovatelka dětská v domácnosti, chůva Pečovatelka v mateřské školce Vychovatel/-ka ve školní družině Školní asistent Učitelé v oblasti předškolní výchovy Vychovatel/ka ve vězeňské službě Lektor/ka kurzu "obchodní dovednosti" Učitel 1. stupně Učitel/ka německého jazyka - dpp Ředitel / ředitelka mateřské školy Asistenti učitelů Lektor/ka kurzu týmová spolupráce - dpp Učitel/ka tanečního oboru Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Učitel /ka - anglického jazyka Lektor/ka kurzu "vnitrofiremní komunikace" - dpp Lektor/ka kurzu ms word - dpp Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Asistent/-ka pedagoga - zš Lektor/ka kurzu "stres a jeho odstraňování" - dpp Školní asistent / asistentka Lektor/ka kurzu "smluvní vztahy" - dpp Učitel/ka pro 1. st. zš Učitel anglického jazyka Asistent/ka vychovatele Lektor/ka kurzu "vyjednávání a argumentace" Lektor/ka kurzu "prezentační dovednosti" - dpp Lektor/ka kurzu zvyšování výkonnosti - dpp Asistent/ka pedagoga zš Lektor/ka kurzu "obchodní typologie zákazníků" Lektor/ka kurzu "firemní kultura" - dpp Lektor/ka kurzu "vnitrofiremní komunikace"- dpp Lektor/ka kurzu "vedení a koučink zaměstnanců" - dpp Lektor - lektorka " efektivní komunikace " Asistent pedagoga / asistentka pedagoga Lektor - lektorka "vyjednávání a argumentace" Certifikovaný učitel angličtiny pro překladatelský a tlumočnický servis Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Manažer/ka dětských pobytů Učitel/učitelka 2.st. zš - anglický jazyk Lektor - lektorka " komunikace v obtížných situacích " Lektor - lektorka " asertivní jednání" Učitel/učitelka 2.st. zš - přírodovědné předměty Učitelé mateřské školy Vychovatel / vychovatelka Učitel,- ka mš Učitel/ka základní školy - první stupeň Hlavní animátor/ka Lektor/ka preventivních aktivit pro karlovarský kraj Lektor - lektorka kurzu ms word Lektor - lektorka kurzu ms excel Učitel / učitelka 1. stupně zš Učitel/ka zš ii. stupeň Lektor -ka cizího jazyka - aj Učitel - ka 1. stupně zš Učitelka mš Učitel/ka angličtiny Učitel ruského jazyka Pedagog volného času Učitel/ka fyziky, ivt, matematiky Lektor/ka jazykové školy Vychovatel/ka Vyučující pro 2. stupeň zš (přírodopis) Asistent/ka - vychovatel/ka Učitel/ka českého jazyka Vychovatel Učitelé Speciální pedagogové Učitel/ka anglického jazyka Lektoři angličtiny - rodilý mluvčí / english teacher - native speaker Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka 1. nebo 2. stupně základní školy Chůva Lektor/ka kurzu metody ekonomických orzborů Školní asistent/ka Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů sš Lektor/ka kurzu manažer Lektor/ka kurzu pracovní právo Pracovník - pracovnice na individuální doučování Lektor/ka ruského jazyka Učitel - učitelka matřské školy Učitel/ka 1. stupně Učitel/učitelka mateřské školy Lektor/ka kurzu finanční řízení podniku Lektor/ka kurzu personalistika Učitelka mateřské školy Asistent pedagoga Vedoucí učitel/ka Lektor/ka kurzu organizace provozu Lektor/lektorka angličtiny Vychovatelka školní družiny Pedagog/pedagožka volného času Učitel/ka pro 1. stupeň zš Lektor/ka anglického jazyka Učitel/učitelka pro 1. stupeň Asistent/ka pedagoga na plný úvazek Chůva Vychovatel/ka ve školní družině Učitel/ka odborných předmětů it - videotvorba, tvorba webu Učitel/ka zš Učitel/ka francouzského jazyka pro sš Lektor/ka aj Učitel-ka českého jazyka a literatury Učitelé mateřské školy Dpp - lektor/ka ruského jazyka Asistent/ka pedagoga Asistent/asistentka pedagoga Učitel 2. stupně čj, dě, tv Vychovatel Asistenti pedagogů Instruktor autoškoly Asistent/ka pedagoga Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Učitel/ka základní školy Chůva Učitel/ka českého jazyka a historie Učitel/učitelka informačních technologií, ecdl Účitélé mš Učitel/učitelka sociologie Asistent/ka pedagoga Učitel/ka aj Vychovatelé Chůva Školní asistent/ka Učitel/ka Vedoucí centra - pedagogové volného času Asistent / asistentka pedagoga na zš Učitel/ka pro 1. stupeň Vychovatel / vychovatelka - pedagogický/á pracovník/pracovnice Učitelka mateřské školy na plný úvazek / i nekvalifikovaná/. Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka Lektor jazyků - angličtiny Lektor jazyků - německý jazyk Lektor jazyků - francouština Lektor jazyků - italština Učitel/ka mateřské školy Učitelé na 1. stupni základní školy Director of student services Vychovatel/ka Denní vychovatel/-ka Učitel/ka mš Chůva Pečujíčí osoba v dětské skupině "rybičky" Asistent pedagoga zš Vychovatel/vychovatelka školní družiny Učitel/ka mateřské školy Sociální pracovník/pracovnice Lektor/ka anglického jazyka - dpč/dpp Pečující osoba o dítě v dětské skupině Asistent -ka pedagoga, pedagožka Personalista specialista rozvoje lidských zdrojů Asistent pedagoga Učitel - učitelka Učitel/ka na 1. stupni Vychovatel Pečovatel/pečovatelka Učitel - učitelka Učitel/ka mš Školní asistent/ka Učitel/ka mš Asistenti pedagogů Učitel / učitelka odborných předmětů - učební obor číšník Chůva Sociální pracovník/pracovnice Učitel - učitelka odborných předmětů - obor truhlář a tesař Ředitel - ka zš a mš dětřichov nad bystřicí Učitel - učitelka odborného výcviku - obor cukrář/ka Asistent pedagoga zš Učitel/ka i. stupně zš Asistent/ka pedagoga na 1. stupni zš Učitel/ka odborných zemědělských předmětů a praxe Učitel/ka mateřské školy Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole-anglického jazyka Školní asistent/ka Učitel/učitelka 1. stupně zš Učitel/ka Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Lektor německého jazyka Asistent pedagoga Učitel/ka 2. stupně zš s kvalifikací m Učitel/ka 1. stupně zš Sociální pracovník/ce Lektor ruského jazyka Asistent / asistentka pedagoga Lektor/ka angličtiny - rodilý mluvčí / english teacher - native speaker Učitel/ka na 2. stupni zš Školní asistent/ka Školní asistent/ka Asistent/ka pedagoga Učitelé odborného výcviku Teta Učitel/ka v mateřské škola Lektor/ka německého jazyka - dpč/dpp Sociální pracovník Učitel/učitelka na 1. stupni zš Učitelka mš Lektor anglického jazyka Lektor českého jazyka Vychovatel/ka školní družiny Kvalifikovaná učitelka mateřské školy nebo studující střední pedagogickou školu či pedagogickou fakultu Učitel/ka anglického jazyka Vychovatel/ka šd (úvazek 0,82) + učitel/ka 1. stupeň zš (úvazek až 0,45) Odborný asistent / asistentka se zaměřením na obecné dějiny středověku Učitel/ka mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelka mateřské školy Asistent/ka pedagoga Školní asistent/ka mš Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 2. stupně Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka mateřské školy Učitelka Školní asistenti (zkrácený pracovní uvazek) Vychovatel/-ka Učitel na 1. stupni zš s ami výcvikem Učitel/ -ka 1. stupeň základní školy Asistent/ka pedagoga Učitel/ -ka matematiky/fyziky Středoškolský/á učitel/ka - český jazyk/občanská nauka Lektor/ka volnočasových aktivit Učitelka mateřské školy Chůva v dětské skupině / aktivizační pracovník Školní asistent/-ka Pedagog/-žka volného času Učitelé v mateřské škole Učitel/ka fyziky, chemie Školní asistent/ka Lektor anglického/německého jazyka/francouzského jazyka Asistent/ka pedagoga Školní asistenti Asistent / asistentka pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Školní asistent/ka Vychovatel/ka Učitel/ka mateřské školy Rodilý mluvčí rj, tutor Školní asistent/ka Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních Asistenti učitelů Vychovatel/ka domova mládeže Asistent/ka pedagogů Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka biologie, zeměpisu Asistenti pedagogů Učitel / učitelka odborných a všeobecných předmětů Učitel - učitelka praktické školy Učitel/ka pro 1.stupeň základní školy Asistent / asistentka pedagoga Učitel/ka odborného výcviku gastronomických oborů se zaměřením na obsluhu Učitel/ka na 2. stupni zš ( fyzika, chemie, informatika , informatika ) Asistent/ka pedagoga Učitel/ka pro i. stupeň zš Učitel/ka v mš Učitel / učitelka odborného výcviku - stravovací a ubytovací služby - kuchař - číšník, prodavačské práce - prodavač Asistent - asistentka pedagoga/ vychovatel - vychovatelka Učitel/ka 2. stupně zš se zaměřením na přírodovědné předměty Učitel/ka pro 1. stupeň Asistent/ka pedagoga Lektor pro vzdělávací akce Učitel/učitelka odborných předmětů oboru truhlář Chůva Asistent/-ka pedagoga Pedagogičtí psychologové Vychovatel/ka Školní asistent/ka Vychovatel/ka v ranní školní družině Školní asistent/ka Učitel/ka na prvním stupni základní školy Školní asistent Personalista specialista v oblasti vzdělávání Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka Asistent pedagoga Asistent pedagoga Lektor/ka primární prevence Vychovatel/ka šk. družiny Školní asistent/ka Učitel/ka pro výuku společenskovědních předmětů Koordinátor projektu liberec Učitel/ka informační technologie Učitel/ka 1. stupně Asistent/ka pedagoga Učitel/ka v mš Učitel - učitelka - speciální pedagog Vychovatel/ka ve školní družině Denní vychovatel/ka Školní asistent/ka Asistent/ka pedagoga Osobní poradce projektu liberec Asistent/ka pedagoga Asistenti pedagogů Asistent pedagoga Učitel/ka v mš Náborář/ka Učitel,- ka 1. stupeň Speciální pedagog/pedagožka - učitel/ka Referentka studijního oddělení Učitel/-ka informatiky pro zš a sš + další aprobace Učitel/ka mš Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitel/ka matematiky a fyziky Vychovatel/ka šd Učitel/ka 1. stupně zš Asistent/ka pedagoga Učitel/-ka - anglického jazyka pro zš a sš + další aprobace Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Vychovatel-ka šd, učitel-ka zš - 1. stupeň Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka mš Zástupce ředitele pro praktické vyučování Učitel / učitelka Učitel/učitelka mš Učitel/-ka fyziky pro zš a sš + další aprobace Učitel/ka odborného výcviku oboru prodavač a aranžer květin Učitel/ka Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Vychovatel Učitel/ka zš pro i. stupeň Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - český jazyk a literatura, dějepis Školní asistent Učitel / učitelka ii. st. - tv, ze, ov Učitel / učitelka mateřské školy Učitel/ka cizích jazyků Učitel / učitelka matematiky Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitel/učitelka 1. stupně Lektor/-ka španělského a anglického jazyka Učitel/ka na i. stupni zš Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka anglického jazyka Speciální pedagog Asistent/ka pedagoga Učitel / učitelka mateřské školy Hospodářka - ekonomka školy, personalistka - obě pozice lze kombinovat Pedagogický/á pracovník/ce (aktivizační) Koordinátor/ka jazykové školy Asistent / asistentka pedagoga Sociální pracovníci v nzdm rubikon Vychovateké ve speciální škole Učitel/ka odborného výcviku - elektro Učitel-ka s aprobací čj a d Učitel/ka mš Pedagog volného času Lektor/lektorka angličtiny Učitel/ka ii. stupeň - aprobace -tv, aj, vv, pč, čj Vychovatel/ka v zš, preference vv - hv zaměření Vychovatelé Učitel/ka sš - odborné předměty dřevo oborů Učitel/ka odborných předmětů Učitel 1. stupně Školní asistenti Vychovatel/ka školní družiny Učitel mš / učitelka mš Lektor/ka účetního programu money s3 v propojení s excelem Učitelé v mš Asistent/ka pedagoga Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka anglického jazyka, ekonomických předmětů Učitel/ka mš Učitelé anglického jazyka pro sš Vychovartel/ka ve školní družině Asistent pedagoga Učitel /učitelka výpočetní techniky a matematiky Asistent/ka pedagoga Pedagog volného času Učitel/ka pro 2.stupeň zš - aprobace rj Učitel/ka pro 1. stupně zš Učitel-ka s aprobací vv - hv - rj Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/-ka v mš Učitel/ka v mš (zástup) Učitel/ka mš Asistent pedagoga Učitel odborného výcviku obor cukrář Denní vychovatel/ka Učitel/ka 1.stupně zš Vychovatel/ ka Učitelka mateřské školy Lektor/ka anglického jazyka Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 2. stupně Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 1. stupně základní školy Ředitel/ka mateřské školy Vychovatelka šd Učitel/ka ii. stupně zš Učitel/ka Školní asistent/ka Asistent/ka pedagoga Vychovatel domova mládeže Učitelé českého jazyka a literatury na sš Učitel/ka mateřské školy Asistent / asistentka pedagoga Učitel odborných předmětů - strojních a automobilních Vychovatel/ka školní družiny Učitelé teoretického vyučování odborných předmětů pro stavební obory Speciální pedagog, fyzioterapeut Asistent/ka pedagoga Učitel/ka pro ii. stupeň zš Učitel/ka mateřské školy Asistenti učitelů Asistent /asistentka pedagoga Učitel/-ka - anglický jazyk, pracovní činnosti Asistent/ka pedagoga (plný nebo zkrácený úvazek) Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy (německý jazyk, český jazyk) Lektor / lektorka účetních programů money s3 v propojení s excelem Asistent pedagoga Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka 1. stupně zš a učitel/ka aj Školní psycholog Asistent/ka pedagoga v mateřské škole Učitel/učitelka i. stupně zš, případně učitel/učitelka ii. stupně zš, aprobace dějepis-občanská výchova Lektor/ka účetního programu money s3 v propojení s excelem Učitelé v mš - kontakt e-mailem Učitelé mateřské školy Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelé Školní asistent/ka Učitel/učitelka i. stupeň zš Učitel/ka mateřské školy Asistent/asistentka pedagoga na zš na 2.st. Sociální pracovník, pracovnice Lektor/ka anglickéh jazyka Školní asistent / asistentka Učitelka cizího jazyka Lektor dětského klubu Učitel geografie a zeměpisu, s možnou další aprobací Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Vychovatel/ka školní družiny (zkrácený úvazek 26 hod./týden) Učitel/ka - obor speciální pedagogika Vedoucí vychovatel/vychovatelka školní družiny Školní psycholog Učitel/ka českého jazyka a literatury popř. dalších všeobecně vzdělávacích předmětu (tv, aj) Učitel/ka zš 1. stupeň Učitel/ka - obor speciální pedagogika Učitel/ka matematiky Učitel/ka odborných předmětů strojnických Učitelé mateřské školy Pedagog/-ožka Asistent/-ka pedagoga Asistenti pedagogů Kvalifikovaný/á učitel/ka 2. stupně základní školy se zaměřením na anglický jazyk Vedoucí vychovatel/ka do školní družiny Učitel / učitelka zš - výtvarná výchova a hudební výchova na 1. i 2. stupni zš Učitel/ka čj+ nj Vychovatel/ka v družině Školní psychologové Školní speciální pedagog Učitel 1. stupeň zš Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka 2. stupně zš - němčina + angličtina Asistenti pedagogů /školní asistent Sociální pracovníci pro práci s rodinami s dětmi Učitel/ka českého jazyka a dějepisu Učitel/ka - speciální pedagog Učitelé mš Učitel/ka - speciální pedagog Učitelka v oblasti předškolní výchovy Učitel / učitelka Vychovatel Asistent/ka pedagoga Sociální pracovníci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - bota Učitelka odborného výcviku pro učební obor práce ve stravování /kuchař/ Učitel/ka 1. stupně Učitelka mateřské školy Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka m, f Učitel/ka anglického jazyka Lektor - lektorka nj Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka pv, inf Učitel na 2. stupni základní školy Učitel aj Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/ka mš Speciální pedagog ( učitelství ) Asistent pedagoga Učitelka v mš Kvalifikovaná/ý učitel/ka mš Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka zš pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka aj Učitel/-ka na 1. stupni základní školy Asistent/-ka pedagoga Asistent/ka pedagoga v mš Fakulta zdravotnických studií - lektor/asistent/odborný asistent Asistent/ka pedagoga v mš Sociální pedagog, psycholog Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy - ekologie,biologie, chemie a matematika Asistent/ka pedagoga v mš Speciální pedagogové Asistenti pedagogů Učitelé na 1. stupni základních škol Asisitent pedagoga + školní asistent Učitel/ka mš Asistent/ka pedagoga Asistenti pedagogů Učitel/ka Speciální pedagogové Asistenti pedagoga Vychovatelé školní družina Učitel/-ka - výtvarná výchova + pracovní činnosti Učitel/ka na zš - nj / aj Speciální pedagog Školní asistent/ka pro mš Učitel mateřské školy Školní asistent/asistentka v mš a školní asistent/asistentka v šd (šablony ii) Kvalifikovaní učitelé 2. stupně Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka mateřské školy ve škole při zdravotnickém zařízení Chůvy Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka 2. stupeň zš - matematika, fyzika Učitelé - speciální pedagogové pro základní školu Pedagogický pracovník, aprobace mat-tv pro střední školy Učitel elektrotechnických odborných předmětů střední školy Učitel sš - ict a tělesná výchova Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka s aprobací matematika, fyzika Učitel/ka i. stupně zš Učitel/ka odborného výcviku oboru cukrář Učitel/ka českého jazyka, anglického jazyka Asistent pedagoga v mateřské škole Učitel/ka s aprobací přírodopis, zeměpis Učitelka mš - kontakt: tel. (od 8:30 hod.) či e-mailem. Učitel/ka odborného výcviku u oboru opravář zemědělských strojů Vychovatel/ka - školní družina Učitel/ka mš Školní asistent/ka - personální podpora svč Učitel/ka chemie a ekologie Pečovatelka v dětské skupině a vychovatelka v dětském klubu Asistent/ka pedagoga + vychovatel/ka šd Učitel/ka odborného výcviku, učitel/ka praktických jízd sk. b,c Učitel 1. stupně základní školy Učitel na 1. stupni základní školy Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka pro střední školy - zeměpis, ekonomika, cestovní ruch Lektor/ka kurzu personalistika Učitelka mš Učitel/ka anglického jazyka pro střední školy Lektoři dalšího vzdělávání Vychovatel Asistent pedagoga Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka 1. stupně Odborná lektorka / odborný lektor Školní asistent Učitelé na 1. stupni základních škol Lektor/ka kurzu manažer Lektor/ka kurzu metody ekonomických rozborů Vychovatelka šd Lektor/ka kurzu pracovní právo Vychovatel Asistent/ka pedagoga Kvalifikovaný/á učitel/ka 1. stupně Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/lka mš Lektor/ka kurzu lean management Pedagog, speciální pedagog Učitelka mš Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka m,čj,aj,tv Asistenti pedagogů - kontakt: e-mailem Učitel/ka českého jazyka a dějepisu Učitel/ka 1.stupně Institutional research specialist Asistent/ -ka pedagoga + vychovatel/ -ka Učitel základní školy se speciální pedagogikou Pedagog Učitel/ka v mš Učitel/ka v mš Učitel / učitelka 1. stupně základní školy Učitelé na 1. stupni základních škol Kvalifikovaný/á učitel/ka 2. stupně Lektor/ka kurzu organizace provozu Učitel/ka ekonomie Učitelé Asistent/ka pedagoga Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka pro 1. stupeň základní školy Vychovatel/ka šk Lektor aj Asistent pedagoga Vychovatel/-ka Vychovatel/ka v dd Asistent/ka pedagoga - střídač/ka Asistent/ka pedagoga Učitel/ka anglického jazyka na soš Učitel/ učitelka anglického jazyka Učitel/ka mš Vychovatel/ka do školní družiny Učitel/ka - výtvarného oboru Vychovatel/ka Školní asistent /nepedagogický pracovník s kurzem pedagogického asistenta/ Učitel/ka 2. stupně zš (přírodovědné předměty) Montessori průvodce - anglický rodilý mluvčí Uučitel/ka 2. stupně zš aprobace matematika/hudební výchova Lektor/ka angličtiny - rodilý mluvčí / english teacher - native speaker Montessori průvodce - anglický rodilý mluvčí Učitel/ka 1. stupeň Učitel 1. stupně základní školy Učitel/ka mat - chem/fyz Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka na 2. stupni zš - m, f Üčitel/ka 1. stupeň Vychovatel/ka ve školní družině Lektor/ka anglického jazyka Teta pro týdenní službu Učitel/ka odborných předmětů Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel -ka odborných předmětů English and hebrew teacher for small kids Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka 2. st. - anglický jazyk Učitel / učitelka 1. stupně Kvalifikovaný/á učitel/ka 2. stupně základní školy se zaměřením na matematiku Učitelé v oblasti předškolní výchovy Sociální pracovník / pracovnice Učitel/ka na 2. stupni zš - speciální pedagog Učitel/ka 1. stupně zš Školní asistent v mateřské škole Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Školní asistent Učitel na 2. stupni základních škol Učitel/ka na 1. stupni zš (aj výhodou) Učitel/ka aprobace matematika/chemie, popř. matematika/fyzika, výpočetní technika Externí pedagogický pracovník Učitelé na 1. stupni základních škol Vychovatel/ka Učitel odborných předmětů Učitel odborného výcviku - reprodukční grafik Učitel/ka 1. stupně zš Pedagog/pedagožka pro mš nelumbo education v jirkově Učitel/ka pro 2. stupeň - matematika, fyzika Učitel/ka mš Lektor/ka anglického jazyka - rodilý mluvčí Učitel/ka v mateřské škole Lektor ess, matematiky, historie a zeme?pisu v anglickém jazyce Učitel/ka předmětu elektrotechnika - silnoproud Učitel/ka anglického jazyka Učitel/učitelka základní školy Lektor -ka cizího jazyka - nj Asistent/ka pedagoga Učitel/ka odborných předmětů - zahradnické práce Lektor/ka dalšího vzdělávání - ekologická výchova pro školy Vychovatel/ka ve školní družině Učitel/ka 1.stupně základní školy Učitel - ka aj Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka předmětu automatizace Učitelka a zástupkyně ředitelky mateřské školy Pracovníci péče o děti v domácnostech Asistent/-ka pedagoga Učitel/ka předmětu informační technologie, programování, webové aplikace, počítačové sítě Pedagog/pedagožka volného času Učitelé mateřské školy Asistenti pedagogů Chůva Učitel/ka mš Pedagog/pedagožka volného času Učitel/ka mš Asistent pedagoga (zkrácený úvazek 25 hod. týdně) Učitelé odorného výcviku v oboru mechanici opraváři motorových vozidel Učitel/ka mš Lektoři aj Školní psychologové Pracovník v sociálních službách Učitel/ka mš Učitel/ka pro 1. stupeň zš Zástupce/zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Učitel/ka - dějiny výtvarné kultury, ekonomie, tělesná výchova Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka - speciální pedagog/pedagožka Učitel/ka - informační technologie, informatika Učitelé 1. stupně zš Učitel na 1. stupni základní školy speciální Vychovatel/ka ve školní družině Asistent/ka pedagoga Učitel/ka mateřské školy Kvalifikovaný učitel it Asistent pedagoga pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatel/ka ve školní družině Asistent/ka pedagoga Učitel/ka ruského jazyka Učitel/ka mateřské školky Školní asistent/ka Učitel/učitelka 1. stupně Vychovatel/ka školní družiny Speciální pedagog - učitel Asistent/ka pedagoga Učitel/ka základní školy pro 2. stupeň Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka druhého stupně - aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, občanská nauka, informatika Učitelka v mš Učitelé mateřské školky Učitelé na 1. stupni zš Učitel/učitelka na 2.stupni základních speciálních škol Učitel/ka angličtiny Skupinový/á vychovatel/ka v domově mládeže Asistenti pedagogů Učitel/ka autoškoly Učitelé + speciální pedagogika Učitel/ka odborného výcviku Vychovatelka šd Asistent/ka pedagoga Učitel /ka živočišné výroby Vychovatel/ka šd Učitelé mateřské školky Učitel/ka 1. stupně zš *učitel/ka 2. stupně, obor anglický jazyk Učitel/ka 1.stupně zš Učitel/ka odborného předmětu - stavebnictví Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka 2. stupně zš Učitel/ka německého jazyka Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelé mš Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - - český jazyk a literatura - základy společenských věd Instruktor jízd autoškoly skupiny b,t Učitel/ka odborných předmětů Učitel/ka na 1. stupni základní školy Chůva Učitel / učitelka - cizích jazyků aj Učitel /učitelka cizích jazyků – anglický jazyk v kombinaci s dalším cizím jazykem (ideálně německým nebo španělským) Učitelé čj Učitel / učitelka základní školy 1. stupeň Učitel 1. stupně zś Učitelé 1.stupně Vychovatel/vychovatelka Asistent pedagoga Školní asistent -personální podpora mš Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka 1. stupně Vychovatel/vychovatelka Asistent / asistentka pedagoga zš 1. stupeň Učitelé 1. stupně zš Asistenti pedagogů - rodilý mluvčí Učitel/ učitelka zš Školní asistent/ka Sociální pracovník/ce do poradny Vychovatel/ka Učitel/ka v mš Speciální pedagogové Učitelé 1 stupně základní školy Asistent pedagoga Asistent/asistentka pedagoga Vychovatel/ka Asistent/ka pedagoga, vychovatel / vychovatelka Učitel na 1. stupni základní školy Učitel mateřské školy Vyučující anglického jazyka Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka mateřské školy Učitelé mš, profesionální chůva, asistent pedagoga Učitel/ka na 2. stupni zš - čj Učitel/ka fyziky Vychovatel / ka Učitel/ka hudební výchovy Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka mš Učitel/ka odborného výcviku - obor strojní mechanik (zámečník), obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač Učitel/ka v mateřské škole Lektor - ka dopravní výchovy Učitel - m, f, z Učitelé mš Učitel/ka mš Učitel/ka v mateřské škole Učitel/-ka anglického jazyka Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - anglický jazyk Učitel/-ka českého jazyka a literatury Sociální pracovník/sociální pracovnice Vychovatelka školní družiny Učitel/ka 1. stupně zš Školní psycholog Učitel/ka aj, pv, ov - 2.stupeň Učitel/ka s aprobací fyzika - informatika Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka aj, nj Učitel/ka pro 2. stupeň - hv Vychovatel/ka Učitel/-ka zš Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka pro 1. stupeň Učitel/ka pro ll. stupeň Lektor/ka anglického jazyka - dpp Asistent/ka pedagoga v zš Učitel - ka pro ii. stupeň zš aprobace ma,fy. Učitelé na základních školách pro děti se spec. potřebami Učitel - ka pro 2.stupeň zš Učitel/ka českého jazyka Učitel/ka odborných předmětů Ředitel/-ka organizace Učitelka materské školy Učitel inf., př., ov Učitel/ka českého jazyka Učitel/ka pro 1. a 2. stupeň zš - aprobace matematika, fyzika, dílny, informatika, aj v jakékoliv kombinaci Středoškolský profesor anglického jazyka - rodilý mluvčí Učitelé v mš Vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga Učitelé školní družiny Speciální pedagog - mgr. , státní zkouška logopedie a surdopedie ( nutný požadavek) Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitel/ka - tělesná výchova Asistent/ka pedagoga v základní škole Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga v mš Učitel/ka - matematiky, zpv, f Školní asistent v mateřské škole Asistent/ka pedagoga Učitel/ka - anglický jazyk Vychovatelé v domově mládeže Učitel/ka mš Sociální pracovník/ce na linku důvěry liberec Učitel/ka v mš Vychovatel -ka v dětském koutku Učitelé pracovního vyučování Učitel/ka Vychovatel školní družiny - speciální pedagog Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka Učitel/ka v mš Učitel/ka anglického a německého jazyk na sš Asistenti pedagoga Pedagog, pedagožka včasné péče Učitel v mš speciální Učitelka pro 1. stupeň zš Učitel/ka 1. stupně Asistent/ka pedagoga Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka i. stupně zš Asistent/ka pedagoga Asistent /-ka pedagoga Učitelé na 1. stupni základních škol Pedagog, pedagožka včasné péče Asistenti pedagogů Učitel/ka anglického jazyka v libovolné kombinaci Učitel 1. a 2. stupně aj Učitel/učitelka základní školy Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka tělesné výchovy Asistent pedagoga k žákovi/žákům se svp na běžné zš Učitel/-ka pro 1. stupeň základní školy Učitel na 2. stupni základní školy Učitel/ka pro 2.stupeń základní školy Učitel/ka mš Vychovatel/ka ve školní družině Pilot - instruktor Učitelé v oblasti předškolní výchovy Školní asistent v mš Učitel/ka mateřské školy Učitel - učitelka zš - 1. stupeň Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka českého jazyka a literatury Učitel ii. stupně předmětu matematika Asistent pedagoga v zš Učitel/ka mateřské školy Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole Asistenti Vychovatel / vychovatelka domova mládeže Asistenti pedagogů zš Učitel/-ka zš (1. stupeň zš) Asistent pedagoga Asistenti pedagogů Pečující osoby v dětském klubu Asistent/ka pedagoga v mš Učitel/ka vyúky hry na klávesové nástroje Asistent/ka pedagoga Asistent pedagoga Učitel anglického jazyka Učitel předmětu občanská nauka Asistenti pedagogů Učitelé mš Učitelé na 2. stupni základních škol Chůva pro děti do zahájení povinné předškolní docházky Pedagog/pedagožka mš, asistent/-ka pedagoga Učitel - ka pro 1.stupeň zš Učitel předmětu anglický jazyk Učitel/ka 2.stupně - český jazyk Učitelé odborných předmětů - strojírenství Učitel/ka odborných předmětů se zaměřením na stavebnictví Učitel/ka odborných předmětů se zaměřením na potravinářskou výrobu, gastronomii a prodej Speciální pedagog Učitel/ka mš + školní asistent/ka Učitel/ka tv na 1. stupni základních škol (p.e teacher for primary school) Učitel/ka - tělesná výchova + přírodopis (chemie) Učitel/ka mš Učitel - ka pro 2.stupeň zš Učitelé it Asistent pedagoga v mš Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka na 2. stupni zš - matematika a tělesná výchova Učitel/ka na 2. stupni zš Vychovatel/ka na domově mládeže Učitel/ka 1. a 2. stupeň Učitel/ka 1. stupeň zš Sociální pedagog/žka Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů (nejlépe ćj a ov) Učitel/učitelka odborného výcviku - kadeřník Učitelé v mš Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka 2. stupně, výuka tv, případně z, fy, informatika Vychovatel /ka Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka - zsv nebo hv Asistent pedagoga Učitel/ka pro 1. stupeň zš Montessori průvodci (3-6 let) Učitel/ka mš Učitelé zš - 1. stupeň Učitel / učitelka v mš Učitel/ka odborného výcviku - strojírenské práce, autoopravárenství Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Speciální pedagogové Učitel/ka mš Vychovatel/ka na internátu Pedagog s aprobací matematika a hudební výchova pro ii. stupeň Učitel,-ka matematiky Školní psycholog/žka Speciální pedagog/žka Učitel/učitelka pěvecký sbor Asistent/ka pedagoga Učitel/ka ekonomických předmětů Učitelé na 2. stupni základních škol Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Učitelé Lektoři účetního programu pohoda v propojení s excelem Učitelé anglického jazyka na 2. stupni základní školy Učitel - ka 2.stupně zš Učitel aj Asistent/ka pedagoga Učitel/-ka mateřské školy Učitel/ka odborného výcviku - učitel/ka autoškoly Asistent pedagoga Učitel/učitelka matematiky, fyziky, geografie Učitel / učitelka čj a výpočetní techniky Učitel/ka mš Pedagog volného času se zaměřením na tanec Učitel/ka - ekonomika, projektové řízení Učitel / učitelka matematiky sš Ředitelé příspěvkové organizace středisko volného času klíč Asistent pedagoga Učitel/ka ekonomických předmětů sš Učitel/ka odborného výcviku učebního oboru - aranžér Asistenti pedagogů zš Učitel/ka mš Učitel/ka mš Učitel/ka odborných předmětů - obchodní korespondence a právo Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel odborného výcviku oboru malíř- lakýrník Pracovník stále služby azylového domu pro matky s dětmi Učitel/ka odborného výcviku učebního oboru - kuchař - číšník Učitel/ka aj Učitel řízení motorových vozidel Asistenti pedagogů mš Učitel/ ka základní školy speciální Učitel / učitelka mateřské školy Pedagog - speciální pedagog Učitel/ka 1. stupně zš Učitel / učitelka anglického jazyka sš Školní psycholog/žka Speciální pedagog/žka Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka pro 2. stupeň zš Učitel/ka mš Vychovatel/ka Asistenti učitelů Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - ict koordinátor a metodik Učitel 2. stupně základní školy - hudební výchova Učitel/ka mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/-ka fyziky a matematiky Učitel/ka mš Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka mš Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka na 2. stupni zš - čj, aj Lektor/ka účetního programu pohoda v propojení s excelem Školní psycholog/školní psycholožka Učitel/ka ekonomických a jiných odborných předmětů (právo, zbožíznalství, potraviny a výživa apod.) Učitelka mš Vychovatel/ka v družině Lektor/ka německého jazyka Učitel/-ka, pečovatel/-ka v dětské skupině Asistenti pedagogů Učitel/ka 2. stupně Učitel -ka odborných předmětů pro dřevo obory - truhlář, technolog nábytkářské výroby, cnc dřevoobráběcích strojů Učitel/ka na 1. stupni zš - aj Učitel, učitelka cizího jazyka - anglický Učitel/ka 2. stupeň zš - dějepis, anglický jazyk Učitel/ka 2. stupně (m, f, ch) Učitel/-ka odborných předmětů - instalatér, obráběč kovů, zámečník Učitel/ka odborných předmětů - 3d, 2d modelace, případně animace Učitel odborného výcviku oboru elektrikář silnoproud Učitel/ka 2. stupeň zš Učitel/-ka, pečovatel/-ka v dětské skupině Učitel odborného výcviku oboru instalatér- topenář Učitel/-ka 2. stupně zš Učitel(ka) 2.stupeň zš - aprobace anglický jazyk Učitel/ka na 1. stupni zš Asistent/ka pedagoga Učitel/ka odborných předmětů - tvorba videa, fotografie Učitel/ka na 2. stupni zš - dějěpis, výchova k občanství Učitel/-ka aj Učitel/-ka odborných předmětů - automatizované systémy a it, elektrikář silnoproud Učitelka mateřské školy Asistent učitele Učitel zš na 2. stupni zš - třídy § 16 odst. 9 šz Učitel na 1. stupni základní školy Učitel na 2. stupni základní školy, popřípadě sš (všeobecně vzdělávací předměty) Učitel odborného výcviku sš Učitel odborných předmětů střední školy Učitel/-ka fyziky + další aprobace Učitel/ka 2. stupně základní školy Učitel - matematika, fyzika, word, excel Speciální pedagogové Učitel/ka 1. stupně Učitel/-ka zeměpisu + další aprobace Rozvojový manažer Asistenti pedagoga Učitel/-ka mš - logopedická třída Učitel/-ka aj - rodilý mluvčí Učitel/-ka biologie pro sš + další aprobace Učitelka mateřské školy Učitel/ka pro 1. stupeň zš Učitelé mš Školní asistenti Učitel/ka na 2. stupni základní školy Učitel/ka 1. st. Učitel/učitelka aj Učitel/-ka ruského jazyka pro sš + další aprobace Speciální pedagog/pedagožka ve speciálně pedagogickém centru svítání, pardubice Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka čj - aj (vv, che, fy) - 2. stupeň Asistenti pedagogů Vyučující it (správa pc sítě) - plný nebo zkrácený pracovní úvazek 10 - 23 hod/týden Vychovatel/ka ve školní družině Učitel/ka v oblasti předškolní výchovy Učitel/učitelka na 1. stupni Učitel/ka na 1. stupni zš Učitel/ka v mateřské škole Učitel/učitelka odborných předmětů Učitel/ka mateřské školy Učitelé 1.stupeň Učitel/ka 1. stupeň zš Učitel/ka Učitel/ka aj, čj Vychovatel Učitel - ka 2 stupně zš Učitel/učitelka - přírodovědné předměty m, f, ch, z Asistent pedagoga Speciální pedagog Kvalifikovaný učitel - 1.stupeň Učitel/ka tělesné výchovy a přírodních věd Instruktoři autoškoly Učitel/ka pro sš - aprobace tělesná výchova Učitelé obor fotograf Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Učitel/ka 1. stupně Učitel - speciální pedagog Asistent - ka pedagoga Asistent/ka pedagoga zš Učitel/ka mš Učitel anglického a německého jazyka zš chotíkov Asistent/ka pedagoga Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Lektor/ka účetního programu pohoda v propojení s excelem Asistent/ka pedagoga mš Aprobovaný/á učitel/ka pro 1. stupeň a aj Učitel/ka zš Asistenti pedagogů - zkrácený úvazek Učitelé Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 1.stupeň Aprobovaný/á učitel/ka pro 1. stupeň a aj / poloviční úvazek Učitel/-ka 1. stupně Pracovník/-ice v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost Učitelé Odborný/á učitel/ka - ošetřovatelství Učitel anglického jazyka na střední škole Učitel/ka mš Asistent/-ka pedagoga zš Učitelka mš Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka v mateřské škole Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden) Vychovatelé do školní družiny (kvalifikovaní) Učitel - ka Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - učitel aj Učitel na 1. stupni zš Učitel/-ka sš - chemie s jinou kombinací Vychovatel/ka Učitel - ka Učitelé mš + speciální pedgagogika Učitel informatiky Učitel/ka odborných předmětů Speciální pedagogové ve speciálně pedagogickém centru v aši Odborný/á učitel/ka - fyzioterapie Učitel/ka odborných předmětů střední školy a praktického vyučování Učitel/ka informačních technologií Pracovníci péče o děti v domácnostech Lektor/ka anglického jazyka - dpp Speciální pedagogové Vychovatelé školní družiny + speciální pedagogika Učitel odborného výcviku - elektrikář Pracovník péče o děti v dětských koutcích Učitel českého jazyka a literatury Učitel ii. stupně předmětu (matematika, angličtina) Asistent pedagoga Lektor anglického jazyka Lektor/ka anglického jazyka Učitel/-ka mateřské školy Speciální pedagog Učitel/ka aj na ii. st. zš Školní asistent/ka Asistent pedagoga Učitel zuš, obor klarinet, saxofon, příčná flétna Učitel -ka 1. stupně zš Učitel/ka na druhém stupni zš Učitel/ka 1. stupně Vychovatelka školní družiny, školního klubu Učitelé v oblasti předškolní výchovy Lektor/ka anglického jazyka Učitel/-ka mateřské školy Učitel/-ka v mateřské škole Učitel/ka m, čj, aj, tv Vychovatel Pracovníci péče o děti v domácnostech Asistent pedagoga Školní asistent/ka Učitel/-ka mateřské školy Učitel/ka ve speciální škole Učitel - ka aj Učitel-ka mš Asistent/-ka pedagoga Učitel/ka ii.stupně - matematika, fyzika, tělesná výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk Učitel/-ka v mateřské škole Učitelé na 1. stupni základních škol Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel(ka) uměleckých oborů - obor design interiéru Asistent pedagoga Učitel/-ka mateřské školy Učitel/ka 1.stupně zš Učitel ict Učitelé aj Asistenti pedagogů Učitel/-ka matematiky na ii. stupni zš Učitel/ka tělesné výchovy Učitel/-ka pro 1. stupeň zš Učitel/ka aj pro zš a sš Učitel - speciální pedagog Učitel/učitelka mateřské školy Učitel/učitelka 1. stupně Učitel/ka informatiky Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka na 1. stupni základních škol Učitel/ka mš Učitel anglického jazyka Učitel/ka českého jazyka Asistent/ka pedagoga Učitelé dějepisu, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství Učitel/ka mš Kvalifikovaný pedagog pro mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka 1. stupně Učitelé na 2. stupni základních škol - aprobace čj,dějepis Asistent / asistentka pedagoga Lektor/ka aj Učitel/ka 2. stupně - aprobace fyzika Učitel/ka 2. stupně - aprobace přídodopis Učitelé odborných předmětů - výpočetní technika Učitel/ka 2. stupně základní školy Učitelé tělesné výchovy Učitel/ka 1. stupeň Učitel/ka 2. stupně zš - aprobace matematika, chemie, biologie, zeměpis Učitel/ka 2. stupně - aprobace matematika Učitel/ka anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy Učitel/ka 1. stupně Asistent/ ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitel - ka mš Učitel 2. stupně - inf,tv Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka odborných elektrotechnických předmětů - slaboproud/silnoproud Pedagogové předškolního vzdělávání Učitelé matematiky, fyziky Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/ka pro 1. stupeň zš Učitel/ -ka 2. stupně Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/-ka mš Učitelé odborných předmětů - strojírenských předmětů Učitel/ka mš Školní asistent/ka Učitel/ka 1. stupně Učitelka mš Asistent/ka pedagoga Vychovatel/ka v domově mládeže Učitel/ka odborných předmětů - obor eletkrotechnika Animátoři (dpp, dpč) Učitel/ka mš Učitel aj - ii. stupeň Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, literatura, občan.výchova) a učebních oborů Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka zš Vychovatelé Učitel/ka odborných předmětů - technické zaměření Učitelé sš + 2. stupeň zš Učitel/ka odborných předmětů - matematika a výpočetní technika Učitel/ka odborných předmětů Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Učitel/ka odborných předmětů - obor tzb a pozemní stavitelství Učitel/ka 2. stupeň - matematika - fyzika Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka mš Asistent pedagoga Učitelka mš Lektor Učitel/ka informační technologie Učitelé na 1. stupni základních škol Učitelka mš Učitelka pro 1. stupeň zš Vychovatelka šd Učitel/učitelka i. stupně - aj, nj Učitel - ka Asistenti pedagogů Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka 2. stupně - český jazyk Učitel/ka i. stupeň Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka pro 1. stupeň základní školy Učitel/ka zeměpis, občanská výchova Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka 2. stupně zš Školní asistent - ka Üčitel/ka 1. stupeň Asistent/ka pedagoga Pomocný/á vychovatel/ka Učitel - ka pro i.stupeń zš Učitel/ka 2. stupně zš - aprobace anglický jazyk Učitel/ka 1. stupně zš Učitel informačních technologií na střední škole Učitel odborných předmětů elektrotechnických střední školy Učitel anglického jazyka pro střední školy Učitel odborného výcviku zaměření strojní obrábění. Učitel odborného výcviku zaměření elektro Učitel/ka pro 2. stupeň základní školy - matematika, fyzika Učitel / učitelka v mateřské škole Učitel/ka pro 1. stupeň zš Učitelé mediální komunikace Chůva Školní asistent Učitel/-ka anglického jazyka Učitelé na 1. stupni základních škol Učitelé d, z, př, aj Učitel/ka pro 1. stupeň základní školy Učitel/ka Speciální pedagogové Učitel/ka pro 2. stupeň zš (aprobace: aj, hv, nj) Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách Učitel - ka tanečního oboru Učitel odborného výcviku Lektor dalšího vzdělávání Učitel sš pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami