Výchova a vzdělávání

Pracovní pozice na 1job.cz od nejnovějších:

Asistent/ka pedagoga Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel zš - matematika + libovolná kombinace pro 2. stupeň zš Pedagogický pracovník - učitel/ka ii st. Asistent/ka pedagoga Lektor angličtiny Učitel/ka matematiky, fyziky Účitelé pro 2. stupeň (aj, čj) Učitel/ka anglického jazyka Učitel/učitelka předškolní výchovy Učitel/ka pro 1. i 2. stupeň zš Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních Sociální pracovníci v oblasti poradenství Učitel/ka s aprobací pro ii. stupeň základní školy ( fyzika, informatika) Vychovatel/ka družiny Učitel/ka 1. stupně Lektor/ka jazykové školy - angličtina / němčina Asistenti pedagoga - noční vychovatelé Asistent - asistentka pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitel/ka v mš Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/učitelka českého jazyka a literatury a biologie a ekologie Učitel/učitelka odborných předmětů oboru elektrikář - silnoproud Lektor/ka kurzu čtení technických výkresů Asistent/ka pedagoga Učitel/ka 1.stupně zš Učitel/ka pro 2. stupeň základní školy - aprobace zeměpis, dějepis (zástup za md) Lektor/ka kurzu pojišťovnictví Učitel/ka matematiky pro sš Asistent/ka pedagoga do mateřské školy Speciální pedagog, učitel/ka Ředitel/ředitelka Asistent pedagoga Učitel/ka pro 1. stupeň Učitel/ka - pečující osoba ve firemní dětské skupině alika a.s. Učitel/ka na 2. stupni základních škol Lektor - lektorka nj Speciální pedagogové Zástupce ředitele na základní škole Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy - matematika, fyzika Vychovatel / vychovatelka do domova mládeže Učitelé na 1. stupni základních škol Asistent/ka pedagoga Učitel/ka na 1. stupni zš Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/učitelka odborných předmětů (obor dřevařský) Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka základní školy /1. nebo 2. stupeň/ Učitel/ka veterinárních předmětů Učitel/ka anglického jazyka Lektor - lektorka " asertivní jednání" Specializace aj Lektro/ka kurzu pojišťovnictví Lektor - lektorka " efektivní komunikace " Lektor/ka kurzu pojišťovnictví Učitel/ka mateřské školy Lektor/ka anglického jazyka - dpp Vychovatel(ka) školního klubu zš Lektoři - anglický jazyk, německý jazyk Učitel odborných předmětů počítačových sítí a webových technologií Lektor - lektorka kurzu ms word Učitel/učitelka 1. stupně Lektor - lektorka "vyjednávání a argumentace" "lektor/ka kurzu seřizovač vstřikovacích lisů" Učitelka mš Asistenti učitelů Vychovatel/vychovatelka Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitelka v mš Učitel/ka 1. stupně zš Asistenti učitelů Lektor/ka kurzu pojišťovnictví - dpp Odborný učitel/ka zš 2. stupeň Lektor/ka anglického jazyka Lektor - lektorka kurzu ms excel Asistenti učitelů Lektor/ka anglického jazyka Aktivizační pracovnice/pracovník - chůva v dětské skupině Učitelé na 2. stupni základních škol Učitel/ka 2. stupně - český jazyk + dějepis Lektor - lektorka " komunikace v obtížných situacích " Učitelé mš Učitel/učitelka Lektor/ka anglického jazyka - dpp Vychovatel/ka školní družiny Učitelé v oblasti předškolní výchovy Pečovatelka v dětské skupině - chůva Multicultural coach (kouč) Asistent/ -ka pedagoga Asistent pedagoga Učitel/ka montessori mš Asistenti pedagogů Ředitel/ka mš Učitel/ka druhého stupně - aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk Učitel/ka na 1. stupni základní školy Učitel/ka v mš Asistent pedagoga Učitel/ka tělesné výchovy a sportovních předmětů Učitel/ka i.stupně Učitel - design interiéru (návrhová tvorba, vizualizace - cinema 4d) Lektor/ka kurzu pojišťovnictví Učitel/ka v mateřské školce Učitel/ka i. stupně Sociální pracovník Učitel/ka v oblasti předškolní výchovy Pedagogický pracovník/ce - učitel/ka anglického jazyka * učitel/ka - třetí třída - nížkov - zástup za nemoc Učitel/učitelka odborného výcviku Pedagogický/á pracovník/ce (aktivizační) Lektor angličtiny Instruktor autoškoly skupiny "c" Učitel , učitelka zš/sš aprobace český jazyk Učitel/ka - anglického jazyka v základní škole Odborni asistenti Učitel/-ka odborných předmětů elektrikář silnoproud Chůva v dětské skupině Učitel / učitelka pro 2. stupeň zš - matematika, fyzika Asistent(ka) pedagoga / vychovatel(ka) Učitel oborných předmětů pro ekonomické obory Učitel/ka mateřské školy Učitelké mš Učitel ii.st. aj Vychovatel/ka (speciální pedagogika) Učitel , učitelka odborného výcviku - obor elektrikář Učitel/ka 2. stupně (aprobace aj a m-f) Učitel/ka - anglický jazyk Školní asistent Vychovatel/ka šd Učitel/ka (speciální pedagogika) Učitel , učitelka zš/sš aprobace anglický jazyk Učitel/ka mateřské školy Asistenti pedagogů Asistenti pedagoga Učitel , učitelka zš/sš aprobace matematika - fyzika Učitel/ka mš Učitelé v mateřské škole Učitel/ka ekonomických předmětů Učitel německého jazyka Učitel - speciální pedagog, zástup za nemoc Asistent - asistentka pedagoga Učitel Lektor/ka jazykové školy Učitelka mš Lektor/ka anglického jazyka Učitelka mš Učitel / učitelka na 2. stupni zš Učitel/ka informační technologie Učitel/ka tělesné výchovy Učitel/ka 1. stupně základní školy Asistenti pedagogů Učitel/ka mš Pedagogický pracovník - učitel v zš praktické Asistent/ka pedagoga - noční Asistent/ka pedagoga - noční vychovatel Chůva do dětské skupiny Učitel/ka odborného výcviku strojírenské práce Vychovatel/ka v dětském domově Učitel/ka odborných předmětů Animátor - animátorka Učitel / učitelka mš Asistent pedagoga Učitel / učitelka mateřské školy Lektoři dalšího vzdělávání Sociální pracovník/ce - sociálně aktivizační služba Noční vychovatel/ka pobytové části střediska výchovné péče, brno Speciální pedagog - etoped(ka) Asistent/-tka pedagoga Vychovatel/ka šd Akademický pracovník - odborný asistent/ docent/ profesor - ústav podnikové strategie Asistent pedagoga Lektoři jazykové školy Chůva v miniškolce Akademický pracovník - docent/ profesor - ústav znalectví a oceňování Učitel/ka mateřské školy Vychovatel/-ka ve školní družině Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - český jazyk, němčina, základy společenských věd Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor - ústav technicko - technologický Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor - ústav technicko - technologický Specialista/specialistka interního vzdělávání Učitel/ka pro 1. st. Lektor/ka francouzského jazyka Vychovatel/ka Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor - ústav technicko - technologický Akademický pracovník - odborný asistent/ docent/ profesor - ústav podnikové strategie Učitel -ka pro 1. stupeň zš Akademický pracovník - docent/ profesor - ústav znalectví a oceňování Vyučující anglického jazyka Akademický pracovník - docent/ profesor - ústav podnikové strategie Speciální pedagogové Asistent/ka pedagoga Kvalifikovaní učitelé 2. stupně Učitel/ka anglického jazyka Učitel/ka přípravné třídy Chůva Akademický pracovník - odborný asistent/ docent/ profesor - ústav podnikové strategie Akademický pracovník - odborný asistent/ docent/ profesor - ústav podnikové strategie Akademický pracovník - odborný asistent/ docent/ profesor - ústav podnikové strategie Učitel/učitelka odborného výcviku oboru prodavač a aranžer květin Učitelé odborných předmětů - strojírenských předmětů Asistent/-ka pedagoga Akademický pracovník - odborný asistent/ docent/ profesor - ústav podnikové strategie Učitel /ka - český jazyk Keramik/keramička Asistent/ka pedagoga Vědecký pracovník - ing./ph.d./doc. - ústav znalectví a oceňování Akademický pracovník - ph.d. - ústav znalectví a oceňování Učitel/ka tělesné výchovy pro 2. st. Učitel/ka chemie pro 2. st. Učitel mateřské školy speciální Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga Učitel/ka ii.stupně ( př, ch, m, f) Vychovatelé školní družiny Asistent/ka pedagoga (noční) Lektor anglického jazyka Učitelé na i. stupni základních škol Učitel/ka prvního stupně Vychovatel/ka v soukromé školce Školní asistent/ka Metodik(čka) výuky jazyků/lektor(ka) - španělština Asistent pedagoga v mš Učitel/učitelka v lesní mateřské škole sofisa, řepčín Asistent pedagoga v zš Speciální pedagogové Učitel/ka odborných předmětů elektro Učitel/ka mateřské školy Asistent/ka pedagoga Učitelé českého a anglického jazyka na základní škole Učitel/ka na 1. stupni základní školy Učitel/ka Asistent/ka pedagoga v mš Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně zš Vychovatel/ka šd Asistenti pedagogů Učitel/ka v mateřské škole Učitel/ka i. stupně Učitel/ka mateřské školy Učitel/učitelka mš Asistent/ka pedagoga Učitelka Lektor do jeslí Učitel ii. stupně zš - d-vv Asistent/-ka pedagoga Asistenti pedagogů Sociální pracovník Učitel/učitelka psychologie, pedagogiky a všeobecně vzdělávacích předmětů Asistent/ka pedagoga Vychovatelka, vychovatel Učitel/ka praktického vyučování oboru vzdělání "praktické sestry" Učitel / učitelka angličtiny Učitel/-ka anglického a německého jazyka Speciální pedagogové Učitel/ka zš Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Učitel/ka odborného výcviku kadeřník Učitel/ka na 1. stupni zš Učitel/ka 2. stupně zš s aprobací jednoho z předmětů: matematika, fyzika Psycholog / psycholožka Pedagog - předškolní vzdělávání Učitel/ka mš Učitel/ka 1. stupně zš Asistent/ka pedagoga Učitel/učitelka ii. stupně - matematika Asistenta pedagoga ve třídě pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Učitel/ka přípravné třídy Sociální pracovník/ce pro odborné sociální poradenství Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga Školní asistent Školní asistent do mateřské školy Zástupce ředitele školy pro ii. stupeň Učitel/ka 1. stupeň Anglický/á rodilý/á mluvčí Vychovatel/ka do školní družiny Učitelka mš Speciální pedagog Učitelé na 2. stupni základních škol Vychovatel/ka školní družiny Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka 1. strupně zš Učitel / učitelka 2. stupně zš Vychovatel/ka Speciálnín pedagog Učitel/ka - speciální pedagog Učitelé v oblasti předškolní výchovy Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Učitel / učitelka 2. stupně zš Speciální pedagog/pedagožka Učitel / učitelka 1. stupně zš Učitel/ka českého jazyka Učitelé - speciální pedagogové Lektor/ka zájmových kurzů (angličtina) Učitel/ka v mš Učitel/ka na 2. stupni zš Učitel/ka v mš Učitel/ka Asistent/ka pedagoga Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka - speciální pedagog Vedoucí učitel odborného výcviku obor mechanik instalatér elektrotech. zař. Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) Učitel/ka sš - odborné předměty strojírenské Asistent pedagoga Učitel/ka mš Učitel/ka tanečního oboru Asistent pedagoga Učitel/ka mš Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel-učitelka - speciální pedagog Učitelé odbor. výcviku - elektro nebo strojní Učitel/ka - speciální pedagog Učitelé v mš Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka mš Učitel/ka mateřské školy Učitel/ka odborných předmětů v oboru elektro Asistenti učitelů Pedagogický pracovník/pedagogická pracovnice Učitel - učitelka - speciální pedagog Učitel - učitelka - speciální pedagog Učitel/ka 1.stupně Specialista/-tka pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů Učitelé odborného výcviku - obor instalatéři Školní asistent/ka Vychovatel/ka školní družiny Učitelka mš Učitelé fyziky Učitel/učitelka hudební výchovy pro 2. stupeň Pečující osoba pro děti (učitelka, chůva) Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Asistent/ka pedagoga Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka mateřské školy Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách Učitel/ka (tělesná výchova - biologie) Učitel/ka tv pro střední školy Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka s aprobací čj pro ii. stupeň zš Učitel/ka elementarista pro i. stupeň zš Etoped Učeitel/ka 1. stupně zš Učitel / učitelka mš Školní asistent Učitel/ka čj a literatury pro střední školy Asistent/ka pedagoga Vychovatel v domově mládeže, družině, klubu Asistenti učitelů Učitel/ka s aprobací aj Učitel oboru informatika Asistenti učitelů Asistent/ka pedagoga na zkrácený úvazek (0,50 a 0,388 prac. úvazek) Vychovatel/ka do školní družiny Kvalifikovaný učitel/kvalifikovaná učitelka stavebních oborů - nejlépe tzb Pedagogický pracovník + asistent pedagoga Vychovatel/ka ve školní družině Učitelka Učitel ii. stupně zš Asistent / asistentka pedagoga Učitel/ka 1. stupně zš Učitel/-ka základní školy pro vyšší stupeň Vychovatel - ka Učitel/ka mš Učitel zš - speciální pedagog Školní asistent/ka Pedagog volného času Asistent/ka pedagoga pro mš Asistent pedagoga Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga do mš Asistenti učitelů Lektor/ka anglického jazyka Učitel/učitelka střední školy - učitel/učitelka odborných předmětů Speciální pedagog/pedagožka Kurátoři Speciální pedagog v zš Referent - sociální pracovník oddělení sociální prevence odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Učitel/ka mš Asistent/ka pedagoga Vychovatel/ka v ranní družině Noční vychovatel/ka Učitelé odborných předmětů (kuchaři - číšníci) Lektor/ka keramiky Ředitel/ka mateřské školy Speciální pedagog - etoped Asistenti pedagogů Asistent/ka pedagoga Asistenti pedagogů zš Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga - denní, noční vychovatel Asistent pedagoga + vychovatel ve školní družině Asistent/ka pedagoga Asistenti pedagoga mš Asistent pedagoga Školní asistent/ka Asistent/ka pedagoga Pečovatelka dětská v domácnosti, chůva Školní asistent/ka Asistent pedagoga Učitel/ka Školní asistent/-ka Chůva Učitelé odborných předmětů - opravářské obory Učitel/ka 2. stupně, aprobace český jazyk Učitel/ka českého jazyka Vychovatel (pouze muži ) Chůva mš Školní asistenti Učitel/ka v mateřské škole Učitelé zš - speciální pedagogové Lektoři Učitel/učitelka literárně dramatického oboru Učitel/ka na ii.stupni zš Učitel/ka mateřské školy Učitelka mateřské školy Pedagog volného času Asistent/ka pedagoga Chůva v mateřské škole Asistent/ka pedagoga Lektor dalšího vzdělávání Animátor - animátorka Učitel na 2. stupni základní školy Školní asistent - personální podpora svč Asistent/ka pedagoga - výchova Asistent/ka pedagoga Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistent pedagoga Asistent/ka pedagoga Asistenti pedagogů Učitel/ka biologie Učitelé odborného výcviku- gumař-plastikář Učitelé odborného výcviku - obor elektrikář Asistenti pedagogů Asistenti pedagogů Učitel - učitelka - speciální pedagog Učitelé odborného výcviku - obor automechanik Učitel/ka mš Učitel/ka střední školy - aprobace dějepis, český jazyk Učitelé odborného výcviku- obor autoelektrikář Učitel/ka Třídní učitel/ka 1. stupně zš Vychovatel/ka šd Učitel/ka mš Učitel/ka tělesné výchovy Učitelé na 2. stupni základních škol Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Učitel/ka ii. stupně Učitelé v mateřských školách Učitel/ka pro 1. stupeň Lektor/ka německého jazyka Lektor/ka anglického jazyka Lektor/ka ruského jazyka Školní asistent/ka ve školní družině Asistent/ka pedagoga Asistent/ka pedagoga Školní asistenti Asistent/ka pedagoga Školní asistent / ka Asistenti pedagogů - kontakt e-mailem či telefonicky Speciální pedagog - psychoped Učitel odborného výcviku pro obor obráběč kovů Učitel/ka mateřské školy Lektor/ka aj Asistenti pedagogů - kontakt e-mailem či telefonicky Učitel/ka mš Vychovatel/ka ve vězeňské službě Učitel/ka mš Pracovníci při dozoru na atrakcích Kvalifikovaný asistent pedagoga Animátor/ka volnočasových aktivit Asistent/ka pedagoga ve škole Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka výchovně vzdělávacích předmětů Učitel/ka odborných předmětů pro výuku oboru "praktické sestry" nebo "sociální činnost" Asistent/ka pedagoga Vychovatelska ve školní družině Školní asistent Lektro/ka jazyků Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) Učitelé Učitel/ka v mš Učitel/ka ii. stupeň Asistent/ka pedagoga Vychovatel/ka šd Učitel - učitelka - speciální pedagog Asistent - asistentka pedagoga Lektor češtiny pro cizince Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka 1. st. zš Učitel / učitelka mš Vyučující matematiky Učitel / učitelka v mš Učitelé hudebního oboru - hra na bicí nástroje Učitel/ka v mš Personalista set of values - firemní kultura Pečovatelka, chůva v dětské skupině ostřeďáček Vychovatelé ve školních družinách Pracovník/ce poskytující sociálně právní ochranu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Učitel předškolní výchovy Speciální pedagogové - speciální pedagogické centrum Učitel/ka 1. stupně nebo 2. stupně Speciální pedagog – logoped ve speciálně pedagogickém centru Učitelka1. st. zš + aj Učitel/ka prvního stupně zš Učitelé do 3. ročníku základní školy Učitel odborného výcviku Lektor dalšího vzdělávání Učitel sš pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami